Voorstel van aangepaste maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan eindafnemers, thans vastgesteld in de ministeriële besluiten van 15 mei 2003 tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie en van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit

Print Contact