Voorstel van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de compensatie van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale tarieven in de elektriciteitsmarkt en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan door de betrokken marktoperatoren

Download het document (pdf, 255 kB)

Datum van goedkeuring

01 juli 2003

Referentie

Voorstel(C)030701-CDC-196

Verwante publicaties

Thema's

Prijzen elektriciteit, Sociaal tarief

Print Contact