250 resultaten gevonden voor

Advies over de mogelijkheden van de implementatie van een premiesysteem voor de toepassing van het sociaal tarief bij complexe gevallen (retroactiviteit) of onuitvoerbare gevallen (collectieve verwarmingsketels buiten een sociale woning)

Op vraag van de minister van Energie heeft de CREG de mogelijkheden voor het invoeren van een premiesysteem geanalyseerd voor de toepassing van het sociaal tarief bij complexe gevallen (retroactivi

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en aardgas van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

Dit advies gaat voornamelijk over het bedrag van de voorschotten toe te kennen aan de leveranciers voor de uitbreiding van de toekenning van het sociaal tarief naar de BVT-klanten (begunstigden ver

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van installaties voor de productie van elektriciteit

Op 14 februari 2022 werd de elektriciteitswet gewijzigd om de bouw en exploitatie van energieopslagfaciliteiten te onderwerpen aan een voorafgaande vergunning die vergelijkbaar is met de vergunning

Datum van goedkeuring
Type

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en aardgas van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

Op 1 februari 2022 heeft de minister van Energie aan de CREG gevraagd om een advies op te stellen over de verlenging van het sociaal tarief naar de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming (BVT

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit van het type gasturbine of stoom-en gasturbine van maximum 595 MWe of 870 MWe op de site van Seraing, gesitueerd op het grondgebied van Seraing door de NV Luminus

De CREG brengt een positief advies uit betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit van het type gasturbine of stoom

Datum van goedkeuring
Type
Thema's