Beslissing over de bepaling van de saldi van de kosten van de openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de aankoop van federale groenestroomcertificaten, de aansluiting van offshore windparken, de strategische reserve en CRM voor de jaren 2020 en 2021

Conform artikel 92, § 1 van de programmawet van 27 december 2021 bepaalt de CREG in deze beslissing de saldi van de kosten van de openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de aankoop v

Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de validering van de globale resultaten van de veiling vier jaar voor de capaciteitsleveringsperiode 2025-2026, naar aanleiding van de bijkomende toewijzing georganiseerd door Elia Transmission Belgium

In het kader van de implementatie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme heeft de CREG, op 13 april 2022, naar aanleiding van een bijkomende toewijzing waartoe de minister van Energie beslist had

Datum van goedkeuring
Type

Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van installaties voor de productie van elektriciteit

Op 14 februari 2022 werd de elektriciteitswet gewijzigd om de bouw en exploitatie van energieopslagfaciliteiten te onderwerpen aan een voorafgaande vergunning die vergelijkbaar is met de vergunning

Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel ingediend door de nv Elia Transmission Belgium met betrekking tot het tarief voor de openbare dienstverplichting strategische reserve vanaf 1 januari 2022

Met deze beslissing keurt de CREG de budgetten van de ODV strategische reserve en CRM voor 2022 goed maar legt zij geen tarief vast aangezien deze kosten voortaan door de federale staatsbegroting w

Datum van goedkeuring
Type

Aanvullend voorstel bij het Voorstel van koninklijk besluit (C)1907 tot vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten met het oog op de klassering van capaciteiten in capaciteitscategorieën

Overeenkomstig de elektriciteitswet is de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) bevoegd voor het opstellen van een voorstel van koninklijk besluit tot vaststelling van

Datum van goedkeuring
Type