22 resultaten gevonden voor

Beslissing over de bepaling van de saldi van de kosten van de openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de aankoop van federale groenestroomcertificaten, de aansluiting van offshore windparken, de strategische reserve en CRM voor de jaren 2020 en 2021

Conform artikel 92, § 1 van de programmawet van 27 december 2021 bepaalt de CREG in deze beslissing de saldi van de kosten van de openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de aankoop v

Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel ingediend door de nv Elia Transmission Belgium met betrekking tot het tarief voor de openbare dienstverplichting strategische reserve vanaf 1 januari 2022

Met deze beslissing keurt de CREG de budgetten van de ODV strategische reserve en CRM voor 2022 goed maar legt zij geen tarief vast aangezien deze kosten voortaan door de federale staatsbegroting w

Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerde tariefvoorstel met het oog op een wijziging vanaf 1 november 2018 van het tarief voor het behoud en herstel van het individueel evenwicht van de toegangsverantwoordelijken, ingediend door de nv Elia System Operator

De CREG keurt de actualisering goed van het tarief dat administratief is vastgelegd in geval van een activering van de strategische reserve voorgesteld door Elia.

Datum van goedkeuring
Type