32 resultaten gevonden voor

Beslissing over de aanvraag van de N.V. Fluxys Belgium tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het Standaard Opslagcontract, het glossarium van definities, de bijlagen B, C1, C2, D1, F, G en H1 van het Toegangsreglement voor Opslag en het Opslagprogramma

Fluxys Belgium heeft in samenspraak met de CREG en de marktspelers een nieuwe commerciële aanpak ontwikkeld voor haar opslagdiensten waarbij heel sterk wordt ingespeeld op de wensen en behoeften va

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas tijdens de maanden januari tot en met mei 2020: impact van de coronacrisis

De CREG heeft een analyse gemaakt van de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas gedurende de eerste 5 maanden van 2020.

Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de gewijzigde bijlagen B, C1, C2, D1, H1 en H2 van het Toegangsreglement voor Opslag alsook het overeenkomstig gewijzigde Opslagprogramma en glossarium van definities van de N.V. Fluxys Belgium

Met het voorstel beoogt Fluxys Belgium voor haar opslagdiensten een verdere flexibilisering van het aanbod met een uitbreiding van de diensttermijnen, een versoepeling van de samenstelling van de dien
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de update van het Toegangsreglement voor Opslag (i.e. bijlagen B, C1, C2, H1, H2 en Main), het Opslagprogramma en het Standaard Opslagcontract (i.e. bijlagen Main en 3) van de N.V. Fluxys Belgium

Na de succesvolle onderschrijving van middellangetermijndiensten is Fluxys Belgium er bij de veiling van 28 november 2012 voor de toewijzing van de jaarlijkse opslagcapaciteit voor het seizoen 2013 –
Datum van goedkeuring
Type