68 resultaten gevonden voor

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG Toegangsreglement voor de LNG Terminal van Zeebrugge, het gewijzigde LNG Terminalling Programma, het gewijzigde LNG Toegangsreglement voor het laden van trucks en de gewijzigde LNG-overeenkomst voor het laden van LNG trucks

De voornaamste aanpassingen aan de LNG gereguleerde documenten hebben betrekking op een verhoging van de residuele opslagcapaciteit en een verlenging van de onderschrijvingsperiode, het toevoegen v

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG Toegangsreglement voor de LNG Terminal van Zeebrugge, de gewijzigde LNG Termi-nalovereenkomst voor LNG Diensten (LTA), de gewij-zigde LNG-dienstenovereenkomst (LSA) en het ge-wijzigde LNG Terminalling Programma

Op 23 november 2020 heeft de NV Fluxys LNG een aanvraag tot goedkeuring van vier documenten bij de CREG ingediend : het gewijzigde LNG toegangsreglement voor de LNG Terminal van Zeebrugge, de gewij

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas tijdens de maanden januari tot en met mei 2020: impact van de coronacrisis

De CREG heeft een analyse gemaakt van de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas gedurende de eerste 5 maanden van 2020.

Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG toegangsreglement voor de LNG-Terminal van Zeebrugge, het gewijzigde toegangsreglement voor het laden van LNG-Trucks voor de LNG-Terminal van Zeebrugge, de gewijzigde LNG-Overeenkomst voor het Laden van LNG-Trucks in de LNG-Terminal van Zeebrugge en het gewijzigde LNG Terminalling programma

In het kader van de uitbreiding van terminalcapaciteit op de LNG-terminal van Zeebrugge, worden de volgende aanpassingen aangebracht aan de regulatoire documenten: toevoeging van de mogelijkheid om

Datum van goedkeuring
Type
Thema's