80 resultaten gevonden voor

Voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en de vergoeding van de houders van een offshore domeinconcessie in geval van onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid

Het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan

Datum van goedkeuring
Type

Aanvullend voorstel bij het Voorstel van koninklijk besluit (C)1907 tot vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten met het oog op de klassering van capaciteiten in capaciteitscategorieën

Overeenkomstig de elektriciteitswet is de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) bevoegd voor het opstellen van een voorstel van koninklijk besluit tot vaststelling van

Datum van goedkeuring
Type

Voorstel van koninklijk besluit tot vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten met het oog op de klassering van capaciteiten in capaciteitscategorieën

Het doel van dit voorstel is de voorstelbevoegdheid, toegekend aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) inzake vaststelling van de drempels en criteria voor het in

Datum van goedkeuring
Type