42 resultaten gevonden voor

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio voor wijzigingen aan de gemeenschappelijke capaciteitsberekenings-methodologie

De CREG ontving, in november 2020, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor wijzigingen aan de gecoördineerde capaciteitsberekeningsmethodologie voor het day-ahead tijdsbestek in de Core regio.

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over het gekwantificeerd voorstel van de nv Elia Transmission Belgium over haar bijdrage aan de kosten van de NEMO’s in België voor het vaststellen, wijzigen en uitvoeren van de eenvormige day ahead en intraday koppeling in 2021

Met haar beslissing (B)2250 keurt de CREG het voorstel goed van Elia over haar bijdrage aan de kosten van de elektriciteitsbeurzen actief in België (de NEMO’s) voor het vaststellen, wijzigen en uit

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing in verband met het verslag over de bijdrage van de nv Elia Transmission Belgium in 2020 in de kosten die door de NEMO's worden gedragen in het kader van het vaststellen, wijzigen en uitvoeren van de eenvormige day ahead en intraday koppeling van de markten

De beslissing (B)2249 keurt de deelname goed van Elia aan de kosten gedragen door de elektriciteitsbeurzen (de NEMO’s) actief in België voor het vaststellen, wijzigen en uitvoeren van de eenvormige

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing in verband met het verslag over de bijdrage van Elia in 2018 in de kosten die door de NEMO's worden gedragen in het kader van de vaststelling, de wijziging en de toepassing van de eenvormige day ahead en intraday koppeling van de markten

Beslissing (B)2019 bepaalt de bijdrage van Elia in 2018 aan de kosten gedragen door de elektriciteitsbeurzen (NEMO’s) die in België actief zijn voor de ontwikkeling, wijziging en toepassing van de

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over het aangepaste voorstel van de nv Elia System Operator over haar bijdrage aan de kosten van de in België aangewezen NEMO’s voor de vaststelling, wijziging en uitvoering van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling in 2019

Op 7 november 2019 heeft de CREG het aangepast voorstel van Elia over haar bijdrage aan de kosten van de NEMO’s voor de vaststelling, wijziging en uitvoering van de eenvormige day-ahead- en intrada

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio tot wijziging van de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde veilingsregels

De CREG ontving, in juli 2019, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een voorstel tot wijziging van de regionale eisen voor de geharmoniseerde veilingsregels.

Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor alternatieve intraday-en langetermijnallocatie- en nominatieregels voor uitwisselingen op de biedzonegrens België – Groot-Brittannië in het geval waarin Groot-Brittannië de Europese interne energiemarkt verlaat

De CREG ontving, in augustus 2019, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een voorstel voor de langetermijn en intraday allocatie van grensoverschrijdende capaciteit en de nominatie van en

Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de gemeenschappelijke goedkeuringsaanvraag van EPEX SPOT Belgium NV en Nord Pool AS en alle benoemde elektriciteitsmarktbeheerders voor de producten waarmee de NEMO’s rekening kunnen houden bij het eenvormige intradaykoppelingsproces

In februari 2017 dienden EPEX SPOT Belgium en Nord Pool bij de CREG een goedkeuringsaanvraag in voor de producten waarmee de NEMO’s rekening kunnen houden bij het eenvormige intradaykoppelingsp

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over de gemeenschappelijke goedkeuringsaanvraag van EPEX SPOT Belgium NV en Nord Pool AS en alle benoemde elektriciteitsmarktbeheerders voor de producten waarmee de NEMO’s rekening kunnen houden bij het eenvormige day-aheadkoppelingsproces

In februari 2017 dienden EPEX SPOT Belgium en Nord Pool bij de CREG een goedkeuringsaanvraag in voor de producten waarmee de NEMO’s rekening kunnen houden bij het eenvormige day-aheadkoppelings

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over de gemeenschappelijke goedkeuringsaanvraag van EPEX SPOT Belgium en Nord Pool AS en alle benoemde elektriciteitsmarktbeheerders voor het gewijzigde plan betreffende de gezamenlijke uitoefening van de MCO-functies

In april 2016 dienden EPEX SPOT Belgium en Nord Pool bij de CREG een goedkeuringsaanvraag in voor het plan betreffende de gezamenlijke uitoefening van de marktkoppelingsbeheersfuncties (het “MCO Pl

Datum van goedkeuring
Type
Thema's