72 resultaten gevonden voor

Algemene beleidsnota voor het jaar 2022

De beleidsnota zet de doelstellingen uiteen die de CREG in 2022 zal nastreven. Bij het vastleggen van die doelstellingen houdt de CREG rekening met haar wettelijke taken.

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Nota als reactie op de openbare raadpleging georganiseerd door ELIA over de methodologie, de basisgegevens en -scenario’s voor de studie van de bevoorradingszekerheid en de behoefte aan flexibiliteit voor het Belgische elektriciteitssysteem voor de periode 2022-2032

Elia heeft eind 2020 een openbare raadpleging georganiseerd over de methodologie, de basisgegevens en -scenario’s voor de studie die zij eind juni 2021 zal publiceren over de bevoorradingszekerheid

Datum van goedkeuring
Type

Algemene beleidsnota voor het jaar 2021

De beleidsnota zet de doelstellingen uiteen die de CREG in 2021 zal nastreven. Bij het vastleggen van die doelstellingen houdt de CREG rekening met haar wettelijke taken.

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas tijdens de maanden januari tot en met mei 2020: impact van de coronacrisis

De CREG heeft een analyse gemaakt van de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas gedurende de eerste 5 maanden van 2020.

Datum van goedkeuring
Type