68 resultaten gevonden voor

Beslissing over het voorstel van Elia System Operator NV van de regels voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten en de specifieke regels voor onbalansverrekening en verrekening van balanceringsenergie in het geval van opschorting van marktactiviteiten

De Europese netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet voorziet onder meer dat Elia regels opstelt voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten en specifieke

Datum van goedkeuring
Type

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe

Op 31 augustus 2017 heeft de CREG, naar aanleiding van een vraag van de minister van Energie van 20 juli 2017, een advies opgemaakt over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel

Datum van goedkeuring
Type

Beslissing betreffende de verlenging van de geldigheid van de vergoedingsmethodologie met betrekking tot de toegangsovereenkomst met Interconnector (UK) en het toegangsreglement van Interconnector (UK) tot het kalenderjaar 2017

Na een marktbevraging in oktober-november 2016 heeft Interconnector(UK) haar voorstellen tot aanpassing van haar toegangsreglement en vergoedingsmethodologie bij de CREG en Ofgem ingediend.

Datum van goedkeuring
Type