2111 resultaten gevonden voor

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG Toegangsreglement voor de LNG Terminal van Zeebrugge, het gewijzigde LNG Terminalling Programma, het gewijzigde LNG Toegangsreglement voor het laden van trucks en de gewijzigde LNG-overeenkomst voor het laden van LNG trucks

De voornaamste aanpassingen aan de LNG gereguleerde documenten hebben betrekking op een verhoging van de residuele opslagcapaciteit en een verlenging van de onderschrijvingsperiode, het toevoegen v

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over de bepaling van de saldi van de kosten van de openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de aankoop van federale groenestroomcertificaten, de aansluiting van offshore windparken, de strategische reserve en CRM voor de jaren 2020 en 2021

Conform artikel 92, § 1 van de programmawet van 27 december 2021 bepaalt de CREG in deze beslissing de saldi van de kosten van de openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de aankoop v

Datum van goedkeuring
Type

Advies over de mogelijkheden van de implementatie van een premiesysteem voor de toepassing van het sociaal tarief bij complexe gevallen (retroactiviteit) of onuitvoerbare gevallen (collectieve verwarmingsketels buiten een sociale woning)

Op vraag van de minister van Energie heeft de CREG de mogelijkheden voor het invoeren van een premiesysteem geanalyseerd voor de toepassing van het sociaal tarief bij complexe gevallen (retroactivi

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en aardgas van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

Dit advies gaat voornamelijk over het bedrag van de voorschotten toe te kennen aan de leveranciers voor de uitbreiding van de toekenning van het sociaal tarief naar de BVT-klanten (begunstigden ver

Datum van goedkeuring
Type
Thema's