283 resultaten gevonden voor

Jaarlijks verslag over de voornaamste evoluties op de markt van de elektriciteitscontracten op basis van een dynamische elektriciteitsprijs in 2023

De CREG heeft haar eerste jaarlijkse verslag over de voornaamste evoluties op de markt van de elektriciteitscontracten op basis van een dynamische elektriciteitsprijs in 2023 opgesteld. Sinds 2021 zijn deze contracten beschikbaar voor de huishoudens...
Datum van goedkeuring
Type

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumvereisten die van toepassing zijn op de vergelijkingsinstrumenten van het aanbod van de leveranciers en tot vaststelling van de procedure voor de toekenning van een vertrouwensmerk

Op 23 juni 2023 ontving de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas een adviesaanvraag van de minister van Energie over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumvereisten die van toepassing zijn op de...
Datum van goedkeuring
Type

Advies betreffende het Koninklijk besluit tot instelling van een mechanisme van staatswaarborg voor bepaalde kredieten afgesloten door leveranciers en tussenpersonen van aardgas en elektriciteit ten gevolge van de energiecrisis

Op vraag van de minister van Energie heeft de CREG met toepassing van artikel 23, van de gaswet en artikel 32, van de elektriciteitswet over het ontwerp van koninklijk besluit tot instelling van een mechanisme van staatswaarborg voor bepaalde...
Datum van goedkeuring
Type