46 resultaten gevonden voor

Beslissing over de finale modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen tot verbetering van de prestaties van de transmissienetbeheerder voor elektriciteit in de loop van de regulatoire periode 2024-2027

De CREG heeft haar beslissing genomen over de definitieve modaliteiten voor het vaststellen van de stimulansen om de prestaties van de elektriciteitstransmissienetbeheerder tijdens de regulatoire periode 2024-2027 te verbeteren.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de doelstellingen die Elia Transmission Belgium nv in 2023 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

De CREG heeft een beslissing genomen over de doelstellingen die Elia in 2023 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht. Globaal gezien herneemt de beslissing de voorstellen van Elia (met uitzondering van één...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefverslag ingediend door de transmissie-netbeheerder voor elektriciteit met inbegrip van de saldi met betrekking tot het boekjaar 2021

De CREG heeft het aangepast tariefverslag 2021 ingediend door Elia goedgekeurd. De aanpassingen die op vraag van de CREG werden aangebracht, leiden tot een vermindering van de bedragen te recupereren via de tarieven 2024-2027 van Elia van € 6.187.022...
Datum van goedkeuring
Type

Besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2024-2027

Het directiecomité van de CREG heeft de methodologie aangenomen tot vaststelling van de transmissienettarieven voor de periode 2024 - 2027. Deze methodologie bouwt verder op beproefde principes die werden verfijnd en aangevuld om de prestaties van de...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de update van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de NV Elia Transmission Belgium voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimulans ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie

Overeenkomstig artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie 2020-2023 heeft de CREG een beslissing genomen over het voorstel van update van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan van Elia voor de periode 2020-2023. Elia heeft 28 projectvoorstellen...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het geactualiseerd onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia Transmission Belgium voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimulans ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie

Met toepassing van artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie 2020-2023 heeft de CREG een beslissing genomen over het geactualiseerd voorstel van onderzoeks- en ontwikkelingsplan van Elia voor de periode 2020-2023
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de doelstellingen die nv Elia Transmission Belgium in 2021 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Op 17 juli 2020 heeft de CREG een beslissing genomen over de doelstelling die de nv Elia Transmission Belgium in 2021 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de doelstellingen die Elia System Operator nv in 2020 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Op 21 november 2019 heeft de CREG een beslissing genomen over de doelstellingen die Elia System Operator nv in 2020 moet behalen in het kader van de stimulans voor de bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de nv Elia System Operator met betrekking tot het boekjaar 2018

De tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit voorziet dat de netbeheerder jaarlijks een tariefverslag over het voorbije jaar aan de CREG ter goedkeuring voorlegt. De verschillende aanpassingen die Elia op vraag van de CREG heeft...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de prestaties van de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit in de loop van de regulatoire periode 2020-2023 te verbeteren

De tariefmethodologie 2020-2023 voor de transmissie van elektriciteit voorziet een aantal stimulansen die de prestaties van de netbeheerder moeten verbeteren. De CREG bepaalt hiervan de modaliteiten, met name de berekeningswijze van de gebruikte...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de doelen die de nv Elia System Operator in 2019 moet behalen in het kader van de stimulans voor de markintegratie zoals bedoeld in artikel 24, § 1, 2) en § 3 van de tariefmethodologie

Deze beslissing bepaalt de doelstellingen die Elia in 2019 moet behalen in het kader van de stimulans voor de gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de doelstellingen die Elia System Operator nv in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

In deze beslissing legt de CREG de doelstellingen vast die Elia in 2018 moet bereiken in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG, zoals bedoeld in de tariefmethodologie 2016-2019.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing betreffende het gedeelte van het aangepaste geactualiseerde tariefvoorstel dat door Elia System Operator nv is ingediend betreffende het tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië

De CREG keurt de vraag van Elia tot verhoging met ingang van 1 oktober 2017 van de eerste term van het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië voorwaardelijk goed.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de doelstellingen die Elia in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans voor de markintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie

In deze beslissing van de CREG leest u de doelstellingen die Elia in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans voor de gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone.
Datum van goedkeuring
Type