54 resultaten gevonden voor

Jaarlijks verslag over de voornaamste evoluties op de markt van de elektriciteitscontracten op basis van een dynamische elektriciteitsprijs in 2023

De CREG heeft haar eerste jaarlijkse verslag over de voornaamste evoluties op de markt van de elektriciteitscontracten op basis van een dynamische elektriciteitsprijs in 2023 opgesteld. Sinds 2021 zijn deze contracten beschikbaar voor de huishoudens...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerde tariefvoorstel, ingediend door Elia Transmission Belgium nv, met betrekking tot de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen, van toepassing vanaf 1 januari 2024

De CREG heeft de Elia tarieven voor openbare dienstverplichtingen (“ODV”) en de taksen en toeslagen van toepassing vanaf 1 januari tot 31 december 2024 goedgekeurd.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing betreffende de vraag tot goedkeuring van het aangepaste tariefvoorstel ingediend door de transmissienetbeheerder voor elektriciteit voor de regulatoire periode 2024-2027

Het Directiecomité van de CREG heeft het aangepaste tariefvoorstel van Elia goedgekeurd voor de regulatoire periode 2024-2027. Het budget dat de CREG heeft goedgekeurd, ligt 10% lager dan het tariefvoorstel dat Elia in mei van dit jaar had ingediend...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefverslag ingediend door de transmissie-netbeheerder voor elektriciteit met inbegrip van de saldi met betrekking tot het boekjaar 2022

De tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit voorziet dat de netbeheerder jaarlijks een tariefverslag over het voorbije jaar aan de CREG ter goedkeuring voorlegt. Voor het jaar 2022, hebben de verschillende correcties die op vraag van...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel, ingediend door de nv Elia Transmission Belgium, met betrekking tot de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen, van toepassing vanaf 1 januari 2023

Per beslissing van 30 november 2022 keurt de CREG het voorstel van Elia goed om de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen vanaf 1 januari 2023 te wijzigen.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel, ingediend door de nv Elia Transmission Belgium, met betrekking tot de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen, van toepassing vanaf 1 januari 2022

De CREG keurt het geactualiseerd tariefvoorstel met betrekking tot de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen goed. Deze tarieven zijn van toepassing vanaf 1 januari 2022.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de nv Elia System Operator met betrekking tot het boekjaar 2018

De tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit voorziet dat de netbeheerder jaarlijks een tariefverslag over het voorbije jaar aan de CREG ter goedkeuring voorlegt. De verschillende aanpassingen die Elia op vraag van de CREG heeft...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing betreffende het gedeelte van het aangepaste geactualiseerde tariefvoorstel dat door Elia System Operator nv is ingediend betreffende het tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië

De CREG keurt de vraag van Elia tot verhoging met ingang van 1 oktober 2017 van de eerste term van het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië voorwaardelijk goed.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de doelstellingen die ELIA in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de Tariefmethodologie

In deze beslissing legt de CREG de doelstellingen vast die Elia in 2017 moet bereiken in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG, zoals bedoeld in de tariefmethodologie 2016-2019, en dit voornamelijk met het oog op...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de NV Elia System Operator betreffende het exploitatiejaar 2015 en zoals gewijzigd door het aangepast tariefverslag

Via deze beslissing keurt de CREG het aangepaste tariefverslag van Elia met inbegrip van de exploitatiesaldi over het exploitatiejaar 2015 goed. Hiervoor onderzocht de CREG het aangepast tariefverslag en controleerde enerzijds het totaal inkomen en...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het voorstel van 25 november 2014 van ELIA SYSTEM OPERATOR NV tot aanpassing vanaf 1 januari 2015 van de tarieven voor openbare dienstverplichtingen en van toeslagen en heffingen – Strategische reserve

Met deze beslissing aanvaardt de CREG het voorstel van Elia betreffende het tarief voor de openbare dienstverplichting strategische reserve. Het tarief voor de openbare dienstverplichting strategische reserve bedraagt bijgevolg 0,6110 EUR/MWh netto...
Datum van goedkeuring
Type