36 resultaten gevonden voor

Beslissing over de aanvraag van de N.V. Fluxys Belgium tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het Standaard Opslagcontract, het glossarium van definities, de bijlagen B, D1 en H1 van het Toegangsreglement voor Opslag en het Dienstenprogramma voor Opslag

Het standaard opslagcontract, het toegangsreglement voor opslag en het dienstenprogramma van Fluxys werden gewijzigd om de invoering van een cashdeposito als optie voor onderpand mogelijk te maken. Daarnaast werd de communicatie van GIS...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over de aanvraag van de N.V. Fluxys Belgium tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het Standaard Opslagcontract, het glossarium van definities, de bijlagen B, C1, C2, D1 en F van het Toegangsreglement voor Opslag en het Dienstenprogramma voor opslag

Het standaard opslagcontract en het toegangsreglement voor opslag van Fluxys omvatten nu de vuldoelstelling en het vultraject die door de EU-verordening van 29 juni 2022 worden opgelegd. Fluxys heeft eveneens haar aanbod van diensten vereenvoudigd en...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over de aanvraag van de N.V. Fluxys Belgium tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het Standaard Opslagcontract, het glossarium van definities, de bijlagen B, C1, C2, D1, F, G en H1 van het Toegangsreglement voor Opslag en het Opslagprogramma

Fluxys Belgium heeft in samenspraak met de CREG en de marktspelers een nieuwe commerciële aanpak ontwikkeld voor haar opslagdiensten waarbij heel sterk wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van de markt. Het dienstenaanbod wordt sterk verbeterd...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas tijdens de maanden januari tot en met mei 2020: impact van de coronacrisis

De CREG heeft een analyse gemaakt van de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas gedurende de eerste 5 maanden van 2020. Deze analyse geeft onder meer de evolutie weer van de afname, het verbruik, de...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing betreffende het tariefvoorstel van FLUXYS BELGIUM NV voor de tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van het vervoersnet, alsook van de opslagdiensten en de ondersteunende diensten voor de jaren 2016-2019

Via deze beslissing keurt de CREG het tariefvoorstel van Fluxys Belgium voor de regulatoire periode 2016-2019 goed. De tariefverlaging van 7%, die gold vanaf begin 2015, blijft in de nieuwe tarieven gehandhaafd.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de gewijzigde bijlagen B, C1, C2, D1, H1 en H2 van het Toegangsreglement voor Opslag alsook het overeenkomstig gewijzigde Opslagprogramma en glossarium van definities van de N.V. Fluxys Belgium

Met het voorstel beoogt Fluxys Belgium voor haar opslagdiensten een verdere flexibilisering van het aanbod met een uitbreiding van de diensttermijnen, een versoepeling van de samenstelling van de diensten en een vereenvoudiging van de regels voor de...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de update van het Toegangsreglement voor Opslag (i.e. bijlagen B, C1, C2, H1, H2 en Main), het Opslagprogramma en het Standaard Opslagcontract (i.e. bijlagen Main en 3) van de N.V. Fluxys Belgium

Na de succesvolle onderschrijving van middellangetermijndiensten is Fluxys Belgium er bij de veiling van 28 november 2012 voor de toewijzing van de jaarlijkse opslagcapaciteit voor het seizoen 2013 – 2014 niet in geslaagd de beschikbare capaciteit...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de herziene bijlage H2 Elektronisch Data Platform van het Toegangsreglement voor Opslag van de N.V. Fluxys Belgium

Het dataplatform voor vervoer is beter afgestemd op de behoeften van de vervoersnetgebruikers dan het huidige data platform voor opslag. Het voorstel van Fluxys Belgium tot wijziging ingediend op 10 juli 2012 betekent in de praktijk dat het data...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard Opslagcontract, het Toegangsreglement voor Opslag en het Opslagprogramma van de N.V. Fluxys

In deze beslissing keurt de CREG de voorstellen van Fluxys in haar geheel af. Ondanks de voorafgaande voorbereiding en het overleg tussen de CREG en Fluxys, betreurt de CREG deze afkeuring. De CREG maakt bezwaren van zowel contractuele, technische...
Datum van goedkeuring
Type

De CREG en Fluxys stellen stabiele transport- en opslagtarieven vast die tot de meest concurrentiële in Europa behoren en op lange termijn voorspelbaar blijven.

Fluxys en de CREG zijn nieuwe meerjarentarieven voor het vervoer, de transit en de opslag van aardgas overeengekomen. De tarieven zijn bijzonder concurrentieel in Europa en tegelijk is een billijke vergoeding ingebouwd voor het geïnvesteerde kapitaal...
Datum van goedkeuring