CREG

Algemene beleidsnota voor het jaar 2021

De beleidsnota zet de doelstellingen uiteen die de CREG in 2021 zal nastreven. Bij het vastleggen van die doelstellingen houdt de CREG rekening met haar wettelijke taken. De doelstellingen kaderen ook in de strategische richtsnoeren die het federale parlement en de federale regering hebben vastgelegd op het vlak van energie.

Elke specifieke doelstelling wordt uitvoerig beschreven, net als de activiteiten die eruit voortvloeien voor het jaar 2021 met een lijst van deliverables en een vermelding van een indicatieve uitvoeringstermijn.

1 Miljoen belgische huishoudens zouden meer dan € 500 kunnen besparen op hun gas- en elektriciteitsfactuur

Sinds eind oktober 2019 hebben meer dan 170.000 personen hun energiefactuur vergeleken via de CREG Scan om te kunnen besparen. Deze unieke vergelijkingstool vergelijkt alle bestaande contracten op de Belgische markt waardoor het een referentietool is voor de huishoudens en kmo’s.

Ondanks dit groeiende bewustzijn stelt de CREG vast dat de meeste Belgische huishoudens niet genieten van de prijsdalingen in 2020. Bovendien kiezen de meeste huishoudens die van contract veranderen niet voor het meest voordelige aanbod.

Advies over het Wetsvoorstel van 7 mei 2020 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de uitbreiding van de sanctiebevoegdheid van de CREG tot buitenlandse marktspelers

Dit advies geeft gevolg aan een verzoek van de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het geeft een positieve evaluatie van het wetsvoorstel van 7 mei 2020 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de uitbreiding van de sanctiebevoegdheid van de CREG tot buitenlandse marktspelers. Dit wetsvoorstel heeft tot doel de CREG in staat te stellen overtredingen te bestraffen die zijn begaan door personen die niet in België zijn gevestigd.

Algemene beleidsnota voor het jaar 2020

De beleidsnota zet de doelstellingen uiteen die de CREG in 2020 zal nastreven. Bij het vastleggen van die doelstellingen houdt de CREG rekening met haar wettelijke taken. De doelstellingen kaderen ook in de strategische richtsnoeren die het federale parlement en de federale regering hebben vastgelegd op het vlak van energie.

Elke specifieke doelstelling wordt uitvoerig beschreven, net als de activiteiten die eruit voortvloeien voor het jaar 2020 met een lijst van deliverables en een vermelding van een indicatieve uitvoeringstermijn.

Vierde CREG-prijs voor meest vernieuwende masterscriptie

De CREG reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste en meest vernieuwende masterscriptie waarin energie centraal staat.

Voor 2018 gaat de prijs naar Arthur Schillemans van de Katholieke Universiteit Leuven en Adriano Arrigo van de Université de Mons.

De CREG nodigt laatstejaarsstudenten van het academiejaar 2018-2019 van alle faculteiten van de Belgische universiteiten uit om hun scriptie in te dienen voor de volgende editie van de prijs.

Print Contact