Distributie

Tariefbeslissingen CREG bieden duidelijke voordelen voor consumenten, zelfs met stijgende lasten

Wat betreft elektriciteit dalen de tarieven van Elia voor de vijfde maal op rij. Gecumuleerd betekent dit dat sinds het aantreden van de CREG de transmissietarieven met méér dan de helft gedaald zijn. De tarieven van Fluxys stabiliseren zich in 2007 en houden gelijke tred met de inflatie. Wat de distributienettarieven betreft, is het beeld gemengd.

De CREG reageert op de tariefverhogingen voor de distributie van elektriciteit en gas en laakt de kwalijke gevolgen van de wetgeving

De tarieven voor het gebruik van de distributienetten vertegenwoordigen vandaag de grootste post van de elektriciteitsfactuur en tot 35% van de gasfactuur van een residentiële klant. Deze component zal in de toekomst nog stijgen.

Hof van Beroep te Brussel beslist dat de VREG saldi groenestroomcertificaten moet bepalen

In het arrest van 30 juni 2015 bepaalt het Hof van Beroep te Brussel dat de VREG de saldi moet bepalen over de periode 2010 tot en met 2013, alsook moet beslissen over de bestemming van deze saldi. De CREG moet op het eerste verzoek van de VREG de volledige dossiers, voorbereidende documenten inbegrepen, die vereist zijn voor de vaststelling van deze saldi, aan de VREG overmaken.

Beslissing betreffende ‘het voorstel van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK tot aanrekening van een netvergoeding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 2013 en 2014’ (VERNIETIGD BIJ ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL NR. 2013/AR/26 VAN 27 NOVEMBER 2013)

Beslissing betreffende ‘het voorstel van de opdrachthoudende vereniging IVEKA tot aanrekening van een netvergoeding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 2013 en 2014’ (VERNIETIGD BIJ ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL NR. 2013/AR/26 VAN 27 NOVEMBER 2013)

Print Contact