Distributie

Beslissing betreffende ‘het voorstel van de opdrachthoudende vereniging IVEG tot aanrekening van een netvergoeding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 2013 en 2014’ (VERNIETIGD BIJ ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL NR. 2013/AR/26 VAN 27 NOVEMBER 2013)

Beslissing betreffende ‘het voorstel van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM tot aanrekening van een netvergoeding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 2013 en 2014’ (VERNIETIGD BIJ ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL NR. 2013/AR/26 VAN 27 NOVEMBER 2013)

Beslissing betreffende ‘het voorstel van de opdrachthoudende vereniging INTERENERGA tot aanrekening van een netvergoeding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 2013 en 2014’ (VERNIETIGD BIJ ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL NR. 2013/AR/26 VAN 27 NOVEMBER 2013)

Beslissing betreffende ‘het voorstel van de opdrachthoudende vereniging INFRAX WEST tot aanrekening van een netvergoeding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 2013 en 2014’ (VERNIETIGD BIJ ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL NR. 2013/AR/26 VAN 27 NOVEMBER 2013)

Beslissing betreffende ‘het voorstel van de opdrachthoudende vereniging IMEWO tot aanrekening van een netvergoeding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 2013 en 2014’ (VERNIETIGD BIJ ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL NR. 2013/AR/26 VAN 27 NOVEMBER 2013)

Beslissing betreffende ‘het voorstel van de opdrachthoudende vereniging IMEA tot aanrekening van een netvergoeding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 2013 en 2014’ (VERNIETIGD BIJ ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL NR. 2013/AR/26 VAN 27 NOVEMBER 2013)

Beslissing betreffende ‘het voorstel van de C.V.B.A. SIBELGAS tot aanrekening van een netvergoeding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 2013 en 2014’ (VERNIETIGD BIJ ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL NR. 2013/AR/26 VAN 27 NOVEMBER 2013)

Beslissing betreffende ‘het voorstel van de C.V.B.A. PBE tot aanrekening van een netvergoeding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 2013 en 2014’ (VERNIETIGD BIJ ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL NR. 2013/AR/26 VAN 27 NOVEMBER 2013)

Beslissing betreffende ‘het voorstel van de C.V.B.A. GASELWEST tot aanrekening van een netvergoeding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 2013 en 2014’ (VERNIETIGD BIJ ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL NR. 2013/AR/26 VAN 27 NOVEMBER 2013)

Studie over de toegepaste tarieven tijdens de regulatoire periode 2009-2012 voor de distributienetten van elektriciteit en aardgas in België

Eind 2008 ontstond een nieuw wettelijk kader waarin de CREG de distributienettarieven moest goedkeuren. Eén van de belangrijkste wijzigingen was de overgang naar een meerjarenregulering, waar men in het verleden de tarieven steeds per jaar goedkeurde. Deze meerjarenregulering – tariefperiodes van vier jaar – moest zorgen voor een grotere stabiliteit en voorspelbaarheid in de tarieven. Deze studie geeft een overzicht van de totstandkoming en evolutie van de desbetreffende wetgeving, de impact van heel wat juridische beslissingen en de invloed van dit alles op de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in België voor de eerste vierjarige regulatoire periode 2009-2012. Men staat ook stil bij de verlenging van de distributienettarieven voor de exploitatiejaren 2013 en 2014.

Print Contact