Distributie

Studie betreffende het aanrekenen van kosten door de distributienetbeheerders als gevolg van de sociale openbaredienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt

Deze studie analyseert de kosten die de distributienetbeheerders aanrekenen als gevolg van de sociale openbare dienstverplichtingen die hen worden opgelegd. De financiering van de sociale openbare dienstverplichtingen kan enerzijds gebeuren door het opnemen van de kosten in de budgetten van de distributienetbeheerders en anderzijds via de financiering door een bijdrage. Deze kosten rekent men via de tarieven door aan de distributienetgebruikers. In deze studie analyseert men om welke specifieke kosten het gaat.

Print Contact