Distributie

Verslag over de door de elektriciteitsdistributienetbeheerders toegepaste distributienettarieven over het exploitatiejaar 2008

In dit verslag geeft de CREG een chronologische beschrijving van de procedure inzake goedkeuring van de distributienettarieven voor elektriciteit. Verder geeft ze haar commentaar op de tariefvoorstellen, met inbegrip van de gewenste aanpassingen en een overzicht van de gepubliceerde tarieven en de financiële impact van de tarieven op de typeklanten.

Verslag over de distributienettarieven van de aardgasdistributienetbeheerders, toegepast tijdens het exploitatiejaar 2008

In dit verslag geeft de CREG een chronologische beschrijving van de procedure inzake goedkeuring van de distributienettarieven voor aardgas. Verder geeft ze haar commentaar op de tariefvoorstellen, met inbegrip van de gewenste aanpassingen en een overzicht van de gepubliceerde tarieven en de financiële impact van de tarieven op de typeklanten.

Beslissing over de vraag van Greenpeace tot heroverweging om toegang te krijgen tot de documenten “globale ontvangstenbesteding voor de activiteiten productie en koppelingoverbrenging van elektriciteit” en “globale ontvangstenbesteding voor de activeit distributie van elektriciteit” van het Controlecomité voor de periode 1971-2006

Voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit

Print Contact