Interconnectie aardgas

Beslissing betreffende de vergoedingsmethodologie met betrekking tot de toegangsovereenkomst met Interconnector (UK) en het toegangsreglement van Interconnector (UK)

De CREG ontving in april 2018 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een wijziging aan de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijnrechten. Na een eerder wijzigingsverzoek in september 2018 besloot de CREG de voorgestelde regels goed te keuren.

Beslissing over het door Interconnector (UK) Limited ingediende voorstel van wijzigingen aan de Toegangsovereenkomst met IUK, het Toegangsreglement van IUK en het Toegangsprogramma

De CREG keurt het voorstel goed en vraagt IUK om het aanbod van vaste capaciteit te maximaliseren. Daarnaast moet IUK onderzoeken hoe onderbreekbare capaciteit kan worden omgezet naar conditionele capaciteit.

Beslissing betreffende het verzoek van Interconnector (UK) tot ontheffing van de toepassing van bepaalde artikelen van Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas

Via deze beslissing wordt aan Interconnector(UK) een beperkte ontheffing verleend.

Beslissing over het door Interconnector (UK) Limited ingediende voorstel van Toegangsovereenkomst met IUK, Toegangsreglement van IUK, de Systeemgebruikersovereenkomst, de diensten voor het Vervoer van Aardgas verricht door IUK tussen GB en België en de impliciete veilingsmethode en de afwijking van de artikelen 8, 9, 10, 19 en 37 van de Verordening (EU) 2017/459 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 984/2013

De CREG heeft het voorstel van impliciete veilingsmethode dat door Interconnector (UK) werd ingediend, goedgekeurd.

Beslissing over het door Interconnector (UK) Limited ingediende voorstel van Toegangsreglement van IUK en de regels van de Profielherzieningsdienst 2017 en van de Vereenvoudigde Conversiedienst 2017

Interconnector UK diende haar voorstel van Profielherzieningsdienst, van Vereenvoudigde Conversiedienst en van gewijzigd Toegangsreglement ter goedkeuring in bij de CREG. De CREG besliste het voorstel en de regels niet goed te keuren.

Beslissing betreffende de verlenging van de geldigheid van de vergoedingsmethodologie met betrekking tot de toegangsovereenkomst met Interconnector (UK) en het toegangsreglement van Interconnector (UK) tot het kalenderjaar 2017

Na een marktbevraging eind 2016 heeft Interconnector(UK) haar voorstellen tot aanpassing van haar toegangsreglement en vergoedingsmethodologie bij de CREG en Ofgem ingediend. Op 22 december 2016 heeft de CREG haar goedkeuring van de huidige vergoedingsmethodologie verlengd tot 31 december 2017.

De CREG en de CRE stellen vast dat Fluxys en GRTgaz vooruitgang boeken op het grenspunt Blaregnies / Taisnières en zetten hun inspanningen verder om de liquiditeit van de markt te verbeteren

Een werkgroep is opgericht samen met de gasvervoerders Fluxys en GRTgaz met het oog op de studie van toepasbare maatregelen.

Print Contact