Levering aardgas

Advies inzake ontwerpen van ministerieel besluit met betrekking tot maximumprijzen voor levering van aardgas en elektriciteit aan residentiële beschermde afnemers

Dit advies volgt op een verzoek van de minister van Economie aan de CREG om, onder de vorm van een advies, nieuwe ontwerpen van ministerieel besluit voor te bereiden die de maximumprijzen vaststellen per kWh geldig voor het gehele grondgebied, voor de levering van elektriciteit en aardgas aan residentiële beschermde klanten.

Studie over de aardgaslevering aan grote industriële afnemers in België in 2019

De CREG heeft een nieuwe studie gemaakt over de aardgaslevering aan grote industriële klanten in België. Deze klanten, die rechtstreeks zijn aangesloten op het vervoersnet van Fluxys Belgium, zijn goed voor 25,6% van het verbruik van de Belgische eindklanten in 2019.

Uit de analyse van de leveringscontracten blijkt dat industriële afnemers vooral contracten met een korte looptijd (1 of 2 jaar) aangaan. Zo kwamen in 2019 leveringscontracten met een looptijd van een jaar het vaakst voor (35 %), gevolgd door contracten van twee jaar, goed voor 21 %.

Advies over het wetsvoorstel (DOC 55 0703/001) tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen met het oog op een betere bescherming van kmo’s

De CREG ontving een verzoek tot advies van de voorzitter van de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat van de Belgische kamer van Volksvertegenwoordigers.

De adviesaanvraag betrof het wetsvoorstel (DOC 55 0703/001) tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen met het oog op een betere bescherming van kmo’s, ingediend door de heer Bert Wollants.

Print Contact