Levering elektriciteit

Studie over de evolutie van de elektriciteitsprijs voor de eindafnemers van 1999 tot 2002

De Staatssecretaris voor Energie verzocht de CREG een studie te maken over de evolutie van de elektriciteits- en gasprijs van de eindverbruikers, zowel van de gebonden als de verkiesbare klanten, in de periode juli 1999 – januari 2003. Aangezien nog niet alle elementen in de prijsvorming gekend waren, maakte de CREG een studie over de prijsevolutie voor de periode juli 1999 – december 2002. De studie beschrijft eerst kort de kalender van de vrijmaking en de gebruikte gegevens. Vervolgens bestudeert ze de evolutie van de prijzen voor de niet in aanmerking komende klanten. Hierbij komen drie elementen aan bod, namelijk de tariefmaatregelen, de evolutie van de Ne en Nc-parameters en de belastingen en heffingen. Ten slotte geeft ze de cijfers over de prijzen voor de in aanmerking komende klanten.

Studie over de ideale factuur

Door de liberalisering van de Europese elektriciteitsmarkt kunnen steeds meer verbruikers kiezen tussen de verschillende leveranciers. Vroeger kon men enkel een standaardproduct van één enkele leverancier kopen, maar nu zijn er in vele Europese landen verschillende leveranciers actief die verschillende elektriciteitsproducten aanbieden. Transparante informatie over de verschillende eigenschappen en kwaliteiten van de aangeboden producten laat de consument toe om tussen de verschillende aanbieders te kiezen op basis van relevante, correcte en betrouwbare marktinformatie, die niet noodzakelijk alleen de prijs betreft. Hierbij kan de factuur een belangrijke rol spelen. Daarom voerde de CREG een studie uit over het ontwerp van de ideale factuur.

Een federale vergunning is vereist voor de levering van elektriciteit door een tussenpersoon aan in België gevestigde afnemers die verbonden zijn met het transmissienet of met een directe lijn waarvan de nominale spanning hoger is dan 70.000 volt.

Print Contact