LNG

Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas tijdens de maanden januari tot en met mei 2020: impact van de coronacrisis

De CREG heeft een analyse gemaakt van de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas gedurende de eerste 5 maanden van 2020. Deze analyse geeft onder meer de evolutie weer van de afname, het verbruik, de productiemix, de grensoverschrijdende uitwisselingen, en van de prijzen op de groothandelsmarkten. De negatieve elektriciteitsprijzen, die vooral werden opgetekend tijdens de maanden april en mei, worden behandeld in een afzonderlijk hoofdstuk.

LNG-terminal Zeebrugge klaar om langetermijncontracten tot 2044 te sluiten

De Belgische federale energieregulator CREG heeft het tariefvoorstel en het voorstel van LNG Dienstenovereenkomst goedgekeurd voor het boeken van slots om LNG-schepen te lossen en voor additionele opslagdiensten op de LNG-terminal in Zeebrugge. De goedkeuring maakt voor Fluxys LNG de weg vrij om voor de terminal nieuwe langetermijncontracten tot 2044 af te ronden.

Studie over de concurrentiepositie van aardgas gebruikt als CNG (compressed natural gas) en LNG (liquefied natural gas) brandstof voor verschillende voertuigtypes

In de studie over de concurrentiepositie van aardgas gebruikt als CNG (compressed natural gas) en LNG (liquefied natural gas) brandstof voor verschillende voertuigtypes kunnen we vanuit een ecologisch en economisch standpunt vaststellen dat deze brandstoffen een interessant alternatief vormen.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG Toegangsreglement voor de LNG Terminal van Zeebrugge, de gewijzigde LNG Terminalovereenkomst voor LNG Herleveringsdiensten en het gewijzigde LNG Terminalling Programma

Na raadpleging van de marktpartijen door Fluxys LNG besliste de CREG om de wijzigingen aan de voorwaarden voor de LNG-terminal van Zeebrugge, zoals ingediend door Fluxys LNG, goed te keuren.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG-toegangsreglement voor de LNG-Terminal van Zeebrugge, het gewijzigde toegangsreglement voor het laden van LNG-Trucks voor de LNG-Terminal van Zeebrugge, de gewijzigde LNG-Overeenkomst voor het Laden van LNG-Trucks in de LNG-Terminal van Zeebrugge en het gewijzigde LNG-Terminallingprogramma

In het kader van de uitbreiding van de capaciteit op de LNG-terminal van Zeebrugge, keurt de CREG een aantal aanpassingen aan de regulatoire documenten goed.

Print Contact