LNG

Beslissing over de aangepaste aanvraag tot goedkeuring betreffende de tarieven voor het gebruik van de methaantankerterminal van Zeebrugge van de NV FLUXYS LNG voor het jaar 2004

De gaswet bepaalt dat elke vervoersonderneming in België elk jaar haar tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van het vervoersnet dat zij exploiteert, evenals de tarieven voor de ondersteunende diensten, ter goedkeuring moet voorleggen aan de CREG.

Print Contact