Marktwerking aardgas

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het door de NV Balansys ingediende voorstel van het Balanceringscontract, de balanceringscode en het balanceringsprogramma

De CREG keurde het voorstel van Balansys goed. Deze goedkeuring treedt echter pas in werking na goedkeuring van het nalevingsprogramma van Balansys door ACER.

Addendum aan de Beslissing (B)1457-CDC-150917 over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het gewijzigde Standaard Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma

Het Directiecomité van de CREG beslist om de inhoud van paragraaf 27 van beslissing (B)1457-CDC-150917 te schrappen.

Raadplegingsverslag betreffende een vragenlijst over de beoordeling door de marktspelers van de transparantie van de informatie die ter beschikking wordt gesteld van iedereen op de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit

Dit raadplegingsverslag werd opgesteld met de feedback van de marktdeelnemers over de studie over de wetgeving inzake transparantie, REMIT en financiële instrumenten.

Print Contact