Marktwerking aardgas

Advies over het voorstel van resolutie over de wijziging van de overeenkomst ‘De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt’ en over de betere bescherming van de elektriciteits- en gasconsumenten, ingediend door de heer Michel de Lamotte, mevrouw Catherine Fonck en de heer Benoît Lutgen

Met dit advies wil de CREG een aantal verduidelijkingen en verbeteringen aanbrengen in de tekst van de resolutie.

Print Contact