Marktwerking aardgas

Advies over het voorstel van resolutie over de wijziging van de overeenkomst ‘De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt’ en over de betere bescherming van de elektriciteits- en gasconsumenten, ingediend door de heer Michel de Lamotte, mevrouw Catherine Fonck en de heer Benoît Lutgen

Met dit advies wil de CREG een aantal verduidelijkingen en verbeteringen aanbrengen in de tekst van de resolutie.

Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers

Binnen haar wettelijke monitoringopdrachten verbonden aan het vangnetmechanisme maakt de CREG jaarlijks een analyse van de parameters die de energieleveranciers gebruiken voor de berekening van hun prijzen. Uit de analyse over het jaar 2015 blijkt dat alle gebruikte parameters een duidelijke link hebben met de energiebeurzen en dat ze aangeven op basis van welke elementen ze zijn berekend. Op die manier krijgen marktpartijen duidelijke en transparante informatie.

Studie over de geplande concentratie tussen Gaz de France en Suez

Deze studie maakt een analyse van de impact van de fusie tussen Gaz de France en Suez op de Belgische markt. Suez en Gaz de France kondigden deze fusie aan op 25 februari 2006, nauwelijks één week nadat het Italiaanse Enel zijn interesse toonde voor Suez-dochter Electrabel. De voltooiing van deze fusie is gepland voor het laatste kwartaal van 2006. De samensmelting maakt van de groep één van de grootste spelers op het vlak van energie en maakt hen tot wereldleider in de LNG-markt. Hij wordt de belangrijkste aankoper en leverancier van aardgas in Europa. In Frankrijk en de Benelux wordt Suez/GdF de nummer één van de gasmarkt en de nummer twee op de elektriciteitsmarkt.

CREG, Ofgem en ACM publiceren gemeenschappelijk visiedocument LT UIOLI (Long Term Use It or Lose It)

Dit visiedocument, een gezamenlijk initiatief van de Belgische, Nederlandse en Britse regulatoren, verduidelijkt de criteria die worden gehanteerd voor de toepassing van LT UIOLI. Het is de taak van de CREG om de goede werking van het systeem te monitoren en indien nodig maatregelen te nemen.

De Algemene Raad van de CREG neemt kennis van het rapport van Cambridge Economic Policy Associates over de Belgische aardgasmarkt

In navolging van de studie van London Economics van oktober 2004, die de structuur en werking van de elektriciteitsmarkt in België in Europees perspectief bestudeerde, heeft de Algemene Raad van de CREG aan Cambridge Economic Policy Associates (CEPA) gevraagd om de structuur en de werking van de aardgasmarkt in België te analyseren.
De studie diende een gedetailleerde analyse te maken van de bestaande toetredingsdrempels die de mededinging in België zouden belemmeren of vertragen.

De CREG en Fluxys bestuderen nieuwe aanpak voor vervoersdiensten vanaf eind 2012

In het verlengde van een aantal marktbevragingen in 2010 is Fluxys met de federale regulator voor elektriciteit en gas CREG overeengekomen een project te starten om eind 2012 een nieuw model te lanceren voor toegang tot het Fluxys-vervoersnet. Met het nieuwe model zullen systeemgebruikers voor het geheel van de vervoersdiensten nog
soepeler capaciteit in het Belgische net kunnen boeken en gebruiken.

Print Contact