Marktwerking aardgas

Studie over de actualisering van de studie (F)101105-CDC-984 betreffende wijzigingen aan te brengen aan de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen voor het verbeteren van de werking en de opvolging van de aardgasmarkt en in overeenstemming met de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG

Deze studie biedt een actualisering van studie (F)101105-CDC-984 van de CREG. De bedoeling van die studie was om de nodige wijzigingen aan te geven en te verantwoorden welke wijzigingen men moet aanbrengen aan de gaswet om de werking en de opvolging van de gasmarkt te verbeteren. Hierbij moest men rekening houden met de nieuwe Europese wetgeving, het zogenaamde ‘derde energiepakket’.

Advies over het wetsvoorstel 1086/001 tot wijziging van de wetgeving wat de bevoegdheden van de Ombudsdienst voor Energie en het invoeren van een standaardfactuur voor de levering van elektriciteit en gas aan eindafnemers betreft, ingediend door de dames Van der Auwera en Muylle en de heer Van den Bergh

In dit advies meldt de CREG dat het opleggen bij wet van een standaardfactuur geldig voor alle energieleveranciers actief op de Belgische markt in overleg moet gebeuren met de Gewesten. De uitbreiding van de bevoegdheden van de Ombudsdienst voor Energie met een injunctierecht gecombineerd met een systeem van terugbetaling of vergoeding is ongekend in het Belgisch recht.

Advies over het wetsvoorstel 0266/001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende de facturatie van elektriciteit en gas van 4 oktober 2010, ingediend door de heer George

Bij wet het koninklijk besluit van 3 april 2003 bekrachtigen is geen goede keuze omdat dit koninklijk besluit een fundamenteel probleem van wettigheid heeft daar het geen correcte rechtsgrond lijkt te hebben.

Advies over het wetsvoorstel 0692/001 tot wijziging van de wetgeving over de uitbreiding van de bescherming van de eindafnemers van elektriciteit en gas van 25 november 2010 ingediend door de heer Renaat Landuyt en mevrouw Ann Vanheste

Met dit advies toont de CREG aan dat de invoering van een unieke indexeringsformule geldig voor alle energieleveranciers actief op de Belgische markt strijdig is met de basisprincipes van een vrije markt en op het switch gedrag van de consument een negatief effect heeft.

Print Contact