Marktwerking elektriciteit

Beslissing over het verzoek van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel-capaciteitsberekeningsregio voor een toepassing van een gecoördineerde nettotransmissiecapaciteitsaanpak

De CREG besloot, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Nota over de Belgische day-ahead groothandelsmarkt voor elektriciteit van 1 tot 7 oktober 2018, met in het bijzonder de marktresultaten voor 3 oktober 2018

De nota concludeert dat de splitsing van de prijszones van Oostenrijk en Duitsland/Luxemburg tot nu toe technisch correct verlopen is. Ook was de Belgische elektriciteitsmarkt op 3 oktober veel robuuster dan men op het eerste gezicht zou concluderen.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de aanpassing aan de marktkoppeling in de regio Central West Europe naar aanleiding van de integratie van de Duits-Oostenrijkse biedzonegrens en de integratie van de 20% minimum RAM regel

In deze beslissing gaat de CREG akkoord met een aantal elementen maar stelt zij ook nog bijkomende vragen aan Elia met het oog op kwaliteit en transparantie.

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Synchrone zone Continentaal Europa inzake de bepaling van de LFC-blokken

De CREG keurt het voorstel voor LFC-blokken, dat de structuur van de LFC-blokken, de LFC-zones en de monitoring zones van de synchrone zone Continentaal Europa definieert, goed.

Print Contact