Marktwerking elektriciteit

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio voor de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde toewijzingsregels

De CREG besliste om het voorstel goed te keuren.

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio voor het regionaal ontwerp inzake langetermijnrechten betreffende transmissie.

De CREG besliste om het voorstel goed te keuren.

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een wijziging van de afbakening van capaciteitsberekeningsregio’s

Met deze beslissing keurt de CREG het voorstel van Elia tot wijziging van de capaciteitsberekeningsregio’s goed.

Request for amendment by all regulatory authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum on all TSO’s proposal for congestion income distribution methodology

Deze brief bevat het gezamenlijk verzoek van de Europese regulatoren aan ACER om een beslissing te nemen over het voorstel van Elia en de andere Europese TSO’s voor de methodologie voor de verdeling van de congestie-inkomsten.

Print Contact