Ondersteunende diensten

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de vrijstelling van de verplichting om afzonderlijk opwaartse en neerwaartse balanceringscapaciteit aan te kopen voor de frequentieherstelreserves met automatische activering

De CREG besloot het voorstel goed te keuren.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel voor de vrijstelling van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de vrijstelling van de betrokken transmissiesysteembeheerders om aanbieders van balanceringsdiensten toestemming te geven hun verplichtingen om balanceringscapaciteit ter beschikking te stellen, over te dragen

De CREG besloot, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor gemeenschappelijke en geharmoniseerde regels en processen voor de uitwisseling en inkoop van balanceringscapaciteit voor frequentiebegrenzingsreserves

De CREG besloot, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel capaciteitsberekeningsregio voor een gewijzigd voorstel voor de gemeenschappelijke gecoördineerde capaciteitsberekeningsmethodologieën voor de day-ahead en intradaymarkten

De CREG besloot, na twee eerdere wijzigingsverzoeken, het gewijzigde voorstel goed te keuren.

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel-capaciteitsberekeningsregio voor het gemeenschappelijk voorstel voor de reserveprocedures

De CREG beslist, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Beslissing over het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 05.11.2018

De CREG keurt het voorstel van Elia goed. Deze regels treden in werking op 5 november 2018 tot en met 30 november 2018.

Beslissing over het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 01/12/2018

Na een openbare raadpleging van de marktspelers keurt de CREG het voorstel van Elia goed. Deze regels treden in werking op 1 december 2018.

Print Contact