Ondersteunende diensten

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de aannamen en methodologie voor een kosten-batenanalyse teneinde de tijdsperiode te beoordelen waarin FCR-leverende eenheden of groepen met beperkte energiereservoirs beschikbaar moeten blijven tijdens de alarmtoestand

De CREG ontving in november 2018 een goedkeuringsaanvraag van Elia en de transmissiesysteembeheerders van Continentaal Europa, voor de aannamen en methodologie voor een kosten-batenanalyse teneinde de tijdsperiode te beoordelen waarin FCR (Frequency Containment Reserve)-leverende eenheden of groepen met beperkte energiereservoirs beschikbaar moeten blijven tijdens de alarmtoestand. In samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties  besloot de CREG het voorstel goed te keuren.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de vrijstelling van de verplichting om afzonderlijk opwaartse en neerwaartse balanceringscapaciteit aan te kopen voor de frequentieherstelreserves met automatische activering

De CREG besloot het voorstel goed te keuren.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel voor de vrijstelling van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de vrijstelling van de betrokken transmissiesysteembeheerders om aanbieders van balanceringsdiensten toestemming te geven hun verplichtingen om balanceringscapaciteit ter beschikking te stellen, over te dragen

De CREG besloot, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor gemeenschappelijke en geharmoniseerde regels en processen voor de uitwisseling en inkoop van balanceringscapaciteit voor frequentiebegrenzingsreserves

De CREG besloot, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel capaciteitsberekeningsregio voor een gewijzigd voorstel voor de gemeenschappelijke gecoördineerde capaciteitsberekeningsmethodologieën voor de day-ahead en intradaymarkten

De CREG besloot, na twee eerdere wijzigingsverzoeken, het gewijzigde voorstel goed te keuren.

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel-capaciteitsberekeningsregio voor het gemeenschappelijk voorstel voor de reserveprocedures

De CREG beslist, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Beslissing over het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 05.11.2018

De CREG keurt het voorstel van Elia goed. Deze regels treden in werking op 5 november 2018 tot en met 30 november 2018.

Print Contact