Prijsevolutie

Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers

Binnen haar wettelijke monitoringopdrachten verbonden aan het vangnetmechanisme maakt de CREG jaarlijks een analyse van de parameters die de energieleveranciers gebruiken voor de berekening van hun prijzen. Uit de analyse over het jaar 2015 blijkt dat alle gebruikte parameters een duidelijke link hebben met de energiebeurzen en dat ze aangeven op basis van welke elementen ze zijn berekend. Op die manier krijgen marktpartijen duidelijke en transparante informatie.

Studie over de aardgaslevering aan grote industriële klanten in België in 2015

De CREG maakte een nieuwe studie over de aardgaslevering aan grote industriële klanten in België. Deze klanten, rechtstreeks aangesloten op het net van Fluxys Belgium, vertegenwoordigen 28 % van het verbruik van de Belgische eindklanten in 2015. Uit analyse van de leveringscontracten en het afnamegedrag blijkt dat de markt van grote industriële klanten (warmtekrachtkoppelingen inbegrepen) een dynamische markt is met veel concurrentie.

De parameter voor de indexering van de elektriciteitsprijs t.o.v. de brandstoffen daalt.

De indexeringsparameters Nc en Ne worden gebruikt bij de vaststelling van de prijs van de energiecomponent bij het grootste deel van de elektriciteitsleveringen in laagspanning op de Belgische markt. De CREG stelt vast dat de parameter Nc, die de elektriciteitsprijs linkt aan de prijzen van de brandstoffen die in de Belgische centrales gebruikt worden, met 9,03 % gedaald is ten opzichte van de vorige maand. Dit bevestigt de omkering van de stijgingstendens van deze parameter.

Aanbevelingen van de Algemene Raad van de CREG m.b.t. de impact van de CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs

Op basis van de door het Directiecomité van de CREG gemaakte studie over de impact van de CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs, heeft de Algemene Raad een grondige analyse uitgevoerd en verstrekt hij een aantal aanbevelingen om een oplossing voor deze problematiek te vinden.

De CREG reageert op de tariefverhogingen voor de distributie van elektriciteit en gas en laakt de kwalijke gevolgen van de wetgeving

De tarieven voor het gebruik van de distributienetten vertegenwoordigen vandaag de grootste post van de elektriciteitsfactuur en tot 35% van de gasfactuur van een residentiële klant. Deze component zal in de toekomst nog stijgen.

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt

De belangrijke prijsstijgingen van elektriciteit en aardgas tonen voor zover als nodig het belang aan dat maatregelen worden genomen om de concurrentie op de elektriciteits- en gasmarkt te bevorderen.

De CREG vestigt de aandacht van de consumenten nogmaals op het prijsverschil tussen het duurste en goedkoopste aanbod van dezelfde elektriciteits- en gasleverancier dat kan oplopen tot 32%

Al enkele maanden vertonen de prijzen en de concurrentie op de markt voor de levering van elektriciteit- en aardgas aan de residentiële gebruikers en kmo's een gunstige evolutie. De CREG stelt vast dat de gemiddelde prijs van de elektriciteit- en gascomponent nu in het gemiddelde van de prijzen in de buurlanden ligt. In het kader van haar taak om de essentiële consumentenbelangen te behartigen, moedigt de CREG de gezinnen echter aan om de tariefoffertes van de elektriciteits- en gasleveranciers meer te vergelijken.

Print Contact