Prijsevolutie

Studie over de hoogte en de evolutie van de energieprijzen

De CREG voerde deze studie uit op aanvraag van de Minister van Economie en van de Staatssecretaris voor Energie. De studie analyseert de hoogte en de evolutie van de aardgas- en elektriciteitsprijzen van 2009 tot 2011 voor verschillende consumententypes en voor elke factuurcomponent. Deze prijzen worden ook met die van de buurlanden vergeleken. Op basis van de bevindingen zal de regering maatregelen nemen en, indien nodig, zal zij maximumprijzen opleggen aan de leveranciers die actief zijn op de Belgische energiemarkt.

Studie over de impact van fotovoltaïsche zonnepanelen op de Belgische elektriciteitsprijs

In deze studie onderzoekt de CREG de impact van de productie van de fotovoltaïsche zonnepanelen op de Belgische elektriciteitsprijs. De zonnepanelen zorgen immers voor een daling van de prijspieken op de elektriciteitsmarkt. In deze studie maakt men een schatting van de gemiddelde daling van de Belpex day ahead-markt. Vervolgens vergelijkt men de impact van de fotovoltaïsche zonnepanelen met de impact van een stoom- en gascentrale (STEG). In de analyse wordt rekening gehouden met het seizoensgebonden karakter van het aantal uren zon per dag en de prijsverandering op Belpex.

Studie over de impact van de stopzetting van de kerncentrales op de verkoopprijs van elektriciteit aan de huishoudelijke eindafnemer

Deze studie analyseert de impact van de stopzetting van de kerncentrales op de indexeringsparameter Nc en de verkoopprijs van elektriciteit aan de eindafnemer. Men voert deze berekening uit in het huidige systeem en gaat uit van ongewijzigde indexeringsparameters en tarieven. Dit veronderstelt dat de gesloten kerncentrales worden vervangen door moderne TGV-centrales die worden voorzien van gas, aangekocht op de Hub van Zeebrugge. De parameter Ne, die de andere kosten dan de brandstoffen vertegenwoordigt, blijft ongewijzigd. Men onderzoekt twee gevallen. Enerzijds simuleert men de stopzetting van de drie oudste kerncentrales vanaf januari 2010, anderzijds de volledige stopzetting van alle kerncentrales vanaf januari 2010.

Studie aanvullend bij studie (F)060309-CDC-537 over 'de impact van het systeem van CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs in België in 2009’

Deze studie analyseert voor het jaar 2009 verder de impact van het Europese systeem voor de uitwisseling van emissierechten op de elektriciteitsprijs. Deze analyse vatte de CREG in 2006 aan in studie F060309-CDC-537 en werd voor de periode 2005-2007 bijgewerkt in studie F080515-CDC-766. Voor een aantal punten verwijst men de lezer door naar deze twee voorgaande studies. De CREG besluit dat het niet mogelijk is om de impact van de prijs van de emissierechten op de elektriciteitsprijs nauwkeurig te bepalen. Wel stelt zij vast dat men de CO2-opportuniteitskosten van de marginale productie-eenheid geheel of gedeeltelijk zou kunnen integreren in de verkoopprijs van elektriciteit. Deze prijsstijging laat de elektriciteitsproducenten aangesloten op het Belgische transportnet toe om een windfall profit te realiseren van 1.665 miljoen euro voor de periode 2005-2009.

Studie aanvullend bij studie (F)060309-CDC-537 over de impact van het systeem van CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs in België in 2008

Deze studie analyseert voor het jaar 2008 verder de impact van het Europese systeem voor de uitwisseling van emissierechten op de elektriciteitsprijs. Deze analyse vatte de CREG in 2006 aan in studie F060309-CDC-537 en werd voor de periode 2005-2007 bijgewerkt in studie F080515-CDC-766. Voor een aantal punten verwijst men de lezer door naar deze twee voorgaande studies. De CREG besluit dat het niet mogelijk is om de impact van de prijs van de emissierechten op de elektriciteitsprijs nauwkeurig te bepalen. Wel stelt men vast dat men de CO2-opportuniteitskosten van de marginale productie-eenheid geheel of gedeeltelijk zou kunnen integreren in de verkoopprijs van elektriciteit. Deze prijsstijging laat de elektriciteitsproducenten die aangesloten zijn op het Belgische transportnet toe om een windfall profit te realiseren van 1.546 miljoen euro voor de periode 2005-2008.

Studie over de beslissing van het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging nr. 2008-I/O-41-AUD van 3 juli 2008

Op 3 juli 2008 heeft het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging uitspraak gedaan in de zaak Electrabel Costumer Solutions NV over de prijsverhoging van gas en elektriciteit. De Raad voor de Mededinging maakte deze beslissing na een onderzoek, dat op vraag van de toenmalige Minister van Energie door de CREG werd uitgevoerd naar de door Electrabel aangekondigde verhoging van de aardgas- en elektriciteitsprijzen op 15 juni 2007. In deze studie reviseert men de beslissing van de Raad voor de Mededinging van 3 juli 2008.

Survey to complement survey (F)060309-CDC-537 on the impact of the EU Emissions Trading Scheme on Belgian electricity prices from 2005 to 2007

Deze aanvullende studie analyseert de impact van het Europese systeem voor de uitwisseling van emissierechten op de elektriciteitsprijs voor de periode 2005-2007. Deze studie actualiseert studie (F)060309-CDC-537, in 2006 uitgevoerd op verzoek van de Minister van Energie, op basis van de productie- en emissiegegevens die op het huidige moment beschikbaar waren. Voor sommige punten verwijst men de lezer naar de voorgaande studie. De CREG besluit dat het niet mogelijk is om de impact van de prijs van de emissierechten op de elektriciteitsprijs nauwkeurig te bepalen. Wel stelt men vast dat de CO2-opportuniteitkosten van de marginale productie-eenheid geheel of gedeeltelijk zou kunnen integreren in de verkoopprijs van elektriciteit. Deze prijsstijging laat de elektriciteitsproducenten die aangesloten zijn op het Belgische transportnet toe om een windfall profit te realiseren van 1.217 miljoen euro voor de periode 2005-2007.

Studie aanvullend bij de studie (F)060309-CDC-537 betreffende de impact van het systeem van CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs in België van 2005 tot 2007

Deze aanvullende studie analyseert de impact van het Europese systeem voor de uitwisseling van emissierechten op de elektriciteitsprijs voor de periode 2005-2007. Deze studie actualiseert studie (F)060309-CDC-537, in 2006 uitgevoerd op verzoek van de Minister van Energie, op basis van de productie- en emissiegegevens die op het huidige moment beschikbaar waren. Voor sommige punten verwijst men de lezer naar de voorgaande studie. De CREG besluit dat het niet mogelijk is om de impact van de prijs van de emissierechten op de elektriciteitsprijs nauwkeurig te bepalen. Wel stelt men vast dat de CO2-opportuniteitkosten van de marginale productie-eenheid geheel of gedeeltelijk zou kunnen integreren in de verkoopprijs van elektriciteit. Deze prijsstijging laat de elektriciteitsproducenten die aangesloten zijn op het Belgische transportnet toe om een windfall profit te realiseren van 1.217 miljoen euro voor de periode 2005-2007.

Studie over de impact van de uitbreiding van het nachttarief naar de wettelijke feestdagen voor netgebruikers aangesloten op het laagspanningsnet

Sinds 1 januari 2007 kunnen de netgebruikers aangesloten op het laagspanningsnet het volledige weekend genieten van het nachttarief. Voordien was het gebruik van dit nachttarief beperkt tot een door de distributienetbeheerder afgebakende zone van 9 uur tijdens de nacht van elke weekdag. De uitbreiding van het nachttarief naar de wettelijke feestdagen verplicht de netbeheerders om het elektriciteitsverbruik van gezinnen, zelfstandigen en kleine bedrijven met een tweevoudige uurmeter gedurende 150 uur per jaar meer te registreren op de nachtmeter. Deze studie gaat in op de impact van deze maatregel en haalt de voordelen ervan aan.

Print Contact