Prijzen aardgas

Evolutie van de prijzen van individuele producten op de kleinhandelsmarkt ten opzichte van de groothandelsprijzen

Het zeer hoge prijsniveau in vergelijking met de gemiddelde prijsniveaus van de laatste jaren wordt bevestigd in november 2021. De CREG stelt nieuwe prijsstijgingen vast bij maand-geïndexeerde variabele elektriciteits- en aardgasproducten en bij zo goed als alle vaste producten. Deze evoluties liggen in lijn met de stijgende trend die we eveneens vaststellen op de groothandelsmarkten en dit al vanaf het tweede kwartaal 2021. Zowel voor producten met een vaste prijs als voor variabele producten is er een link met de evoluties op de groothandelsmarkten.

Beslissing over de accreditatie van “Wikipower SPRL” als tussenpersoon inzake groepsaankopen voor elektriciteit en aardgas

In maart 2021 heeft Wikipower, als tussenpersoon inzake groepsaankopen voor elektriciteit en aardgas, bij de CREG een aanvraag ingediend voor de toekenning van een accreditatie zoals bepaald in het charter voor een goede informatieverschaffing bij de prijsvergelijking van elektriciteit en gas.

In juli 2021 heeft Wikipower SPRL haar finale dossier voor de aanvraag van een accreditatie bij de CREG ingediend.

In haar beslissing heeft de CREG op 7 oktober 2021 de accreditatie van Wikipower SPRL als tussenpersoon inzake groepsaankopen voor elektriciteit en aardgas goedgekeurd.

Beslissing over de verlenging van de accreditatie van de online prijsvergelijker ‘Comparateur-Energie.be/Energie-Vergelijker.be/EnergyPrice.be’ van Wikipower bvba

In deze beslissing, keurt de CREG de aanvraag tot verlenging van de accreditatie van Wikipower bvba goed en verlengt bijgevolg ook de accreditatie van de online prijsvergelijker ‘Comparateur-Energie.be/Energie-Vergelijker.be/EnergyPrice.be’.

Door deze verlenging van de accreditatie en binnen de grenzen ervan heeft de dienstverlener het recht om het logo van het CREG charter gedurende twee jaar te gebruiken voor zijn online prijsvergelijkingen.

De CREG kent een kwaliteitslabel toe aan Wikipower sprl, tussenpersoon inzake groepsaankopen voor elektriciteit en aardgas, en verlengt het kwaliteitslabel van de online prijsvergelijker “Energie-Vergelijker.be”

De CREG kent een kwaliteitslabel toe aan Wikipower sprl als tussenpersoon inzake groepsaankopen voor elektriciteit en aardgas. Dit is het vierde kwaliteitslabel dat wordt toegekend sinds de aanpassing van het charter voor een goede informatieverschaffing bij de prijsvergelijking van elektriciteit en aardgas. Het doel van dit charter is het waarborgen van de objectiviteit en de kwaliteit van de informatie voor de consument, met name wanneer hij deelneemt aan een groepsaankoop.

Studie over de stijging van de elektriciteits- en aardgasprijzen in België

Deze studie analyseert de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen op de groothandelsmarkten tot en met de maand september 2021. De studie toont aan dat de prijzen historisch hoge niveaus behalen op alle groothandelsmarkten (termijn- en spotmarkten, aardgas en elektriciteit). Op de spotmarkt voor aardgas overschrijdt het niveau zelfs ruimschoots het historisch hoogste niveau van 2007-2008 voor de financiële crisis.

Nota over de opzegging, de verlenging en de hernieuwing van leveringscontracten van energie: aandachtspunten naargelang de bepaalde of onbepaalde duur van het contract

Deze nota is bedoeld om de residentiële afnemers informatie te bieden die hen kan helpen de juiste keuze te maken wanneer ze van plan zijn te veranderen van energieleveringscontract.

De elektriciteits- en aardgasprijzen zijn (zeer) hoog, wat is het effect op de afrekeningen van de huishoudens en welke adviezen kunnen hieruit worden afgeleid?

Sinds enkele maanden zijn de elektriciteits- en aardgasprijzen gestegen en hebben ze op de groothandelsmarkten bijzonder hoge niveaus bereikt. Wat zijn hier de oorzaken van? En vooral, wat is de impact op de afrekeningsfacturen van de Belgische huishoudens? Welke adviezen kan aan de huishoudens worden gegeven in deze context van stijgende prijzen? In deze nota geeft de CREG  enkele antwoorden op deze vragen.

Vergelijking van de elektriciteits- en aardgasprijzen waargenomen in Belgie en in de buurlanden in januari 2021

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PWC een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Deze studie gaat over de prijzen van januari 2021 en maakt ook de vergelijking met de prijzen van vorig jaar.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van de studie:

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PWC een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Deze studie gaat over de prijzen van januari 2021 en maakt ook de vergelijking met de prijzen van vorig jaar.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van de studie:

Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

In het kader van haar bevoegdheid op het vlak van de eindprijs voor elektriciteit en aardgas stelt de CREG in haar studie (F)2223 de resultaten voor van de jaarlijkse update van haar studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen. Sinds 2007 volgt de CREG de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen aan de eindafnemer.  Naast de evolutie van de zuivere energieprijs, die de markt volgt, zijn er ook de jaarlijkse evoluties van de distributie- en transmissie/transportnetvergoedingen en de heffingen.

Print Contact