Prijzen aardgas

Studie betreffende de verschillen tussen standaardklanten en actieve klanten in de prijszetting door de standaardleverancier Electrabel Customer Solutions N.V. op de markt van de levering van elektriciteit en aardgas

Deze studie past in de bevoegdheid van de CREG om te onderzoeken of bepaalde praktijken op de markt een overtreding van de mededingingsregels kunnen vormen. In een vorige studie, (F)040311-CDC-259, stelde de CREG bepaalde onregelmatigheden vast in de prijsverschillen tussen standaardklanten en actieve klanten bij de standaardleveranciers ECS en Luminus in de periode eind 2003 – begin 2004. Zij vroeg ECS en Luminus dus om hun prijssysteem aan te passen. Deze studie onderzoekt de verschillen tussen de prijzen die de standaardleverancier Electrabel Costumer Solutions NV begin 2005 toepaste voor haar actieve klanten en haar standaardklanten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De studie onderzoekt de prijzen voor elektriciteit in juni 2004 en voor gas in januari 2005.

Studie betreffende de verschillen tussen standaardklanten en actieve klanten in de prijszetting door de standaardleverancier Electrabel Customer Solutions N.V. op de markt van de levering van elektriciteit en aardgas

Deze studie past in de bevoegdheid van de CREG om te onderzoeken of bepaalde prakijken op de markt een overtreding van de mededingingsregels kunnen vormen. In een vorige studie, (F)040311-CDC-259, stelde de CREG bepaalde onregelmatigheden vast in de prijsverschillen tussen standaardklanten en actieve klanten bij de standaardleverancier ECS en Luminus in de periode eind 2003 – begin 2004. Zij vroeg ECS en Luminus dus om hun prijssysteem aan te passen. Deze studie onderzoekt de verschillen tussen de prijzen die de standaardleverancier Electrabel Costumer Solutions NV toepaste ten aanzien van haar actieve klanten en haar standaardklanten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Advies over het ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van aardgas door de distributieondernemingen aan de eindafnemers wiens leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie in de zin van artikel 15/10, §2, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen kunnen beschouwd worden

Voorstel van aangepaste maximumprijzen voor de levering van aardgas aan eindafnemers, thans bepaald in de ministeriële besluiten van 23 december 2003 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie en van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas

Voorstel van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de compensatie van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale tarieven in de aardgassector en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan door de betrokken marktoperatoren

Print Contact