Prijzen aardgas

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2006

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

De ontwikkeling elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2007

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

De CREG betreurt de kwaliteit van verschillende parameters die worden gebruikt om de gasprijzen te bepalen en vraagt aan de leveranciers om hun tariefformules aan te passen

Door de vrijmaking van de aardgasmarkt kunnen de leveranciers voortaan hun tarieven bepalen door de parameters die ze wensen toe te passen, zelf te kiezen. In het kader van haar taak van monitoring van de markt heeft de CREG de tarieven bestudeerd die door de gasleveranciers worden toegepast voor de Belgische residentiële afnemers. Deze leveranciers gebruiken de parameter Igd (Index gas distributie) om de energiecomponent van de gasfactuur te bepalen in het kader van de contracten met een variabele prijs. De CREG is van mening dat het gebruik van de parameter Igd om een aantal redenen niet meer aangewezen is.

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2014

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt

De belangrijke prijsstijgingen van elektriciteit en aardgas tonen voor zover als nodig het belang aan dat maatregelen worden genomen om de concurrentie op de elektriciteits- en gasmarkt te bevorderen.

Het charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas ondertekend door talrijke marktspelers, in aanwezigheid van Minister van Consumenten Johan Vande Lanotte en Staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet

Eind 2012, in het kader van haar taak om de essentiële consumentenbelangen te behartigen, heeft het Directiecomité van de CREG het initiatief genomen om een charter op te stellen voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers en KMO’s. Het doel van dit charter is de consument te verzekeren dat hem onafhankelijke, betrouwbare en correcte informatie wordt verstrekt wanneer hij bij het vergelijken van elektriciteits- en gasoffertes gebruik maakt van een prijsvergelijkingswebsite dat het CREG-kwaliteitslabel heeft verworven.

De CREG vestigt de aandacht van de consumenten nogmaals op het prijsverschil tussen het duurste en goedkoopste aanbod van dezelfde elektriciteits- en gasleverancier dat kan oplopen tot 32%

Al enkele maanden vertonen de prijzen en de concurrentie op de markt voor de levering van elektriciteit- en aardgas aan de residentiële gebruikers en kmo's een gunstige evolutie. De CREG stelt vast dat de gemiddelde prijs van de elektriciteit- en gascomponent nu in het gemiddelde van de prijzen in de buurlanden ligt. In het kader van haar taak om de essentiële consumentenbelangen te behartigen, moedigt de CREG de gezinnen echter aan om de tariefoffertes van de elektriciteits- en gasleveranciers meer te vergelijken.

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België, Jaar 2004

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

Studie van PwC voor de CREG bevestigt geenszins de noodzaak tot het invoeren van een energienorm.

Naar aanleiding van een aantal persartikels over de studie van PwC in opdracht van de CREG onder de titel “A European comparison of electricity and gas prices for the large industrial consumers” stelt Febeliec dat de studie de noodzaak bevestigt tot het invoeren van een energienorm. Dit is niet correct.

Aanzienlijk besparingspotentieel op de energiefactuur voor kmo’s en zelfstandigen

Uit een analyse van de energiefacturen van kleine en middelgrote bedrijven die vandaag door de CREG werd voorgesteld tijdens een workshop in Brussel blijkt dat het besparingspotentieel voor zelfstandigen en kleine en middelgrote bedrijven in België aanzienlijk is. Berekeningen gebaseerd op het productportfolio van november 2014 tonen aan dat 76% onder hen een minimaal besparingspotentieel heeft van 500 euro op jaarbasis voor elektriciteit en 8,5% zelfs van minimaal 1.000 euro op jaarbasis. 78,5% van de zelfstandigen en kmo's heeft een minimaal besparingspotentieel op jaarbasis van 400 euro voor aardgas, bij 12% bedraagt dit zelfs minimaal 600 euro. Daartegenover staat dat deze groep van verbruikers zich daar nog te weinig van bewust is, hoewel vergelijken eenvoudig is en niet lang hoeft te duren.

Print Contact