Prijzen aardgas

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2012

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

De CREG nodigt de consumenten uit tot waakzaamheid ten opzichte van bepaalde reclameboodschappen van elektriciteits- en aardgasleveranciers

Omwille van de stijgende concurrentie die men al enkele maanden op de markt voor de verkoop van elektriciteit en gas aan huishoudelijke en professionele consumenten waarneemt, hebben sommige leveranciers hun prijzen doen dalen en verschillende marketingstrategieën ontwikkeld. De CREG is van mening dat dit bewijst dat de werking van de markt verbeterd is. Nochtans hebben bepaalde reclameboodschappen of verklaringen de neiging om de consumenten slechts gedeeltelijk te informeren en hen ertoe te brengen om niet altijd de meest interessante aanbieding te kiezen.

Studie over de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2015

De studie over de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2015 analyseert de marktaandelen, de prijsvorming, het prijsniveau, de prijssamenstelling en de facturatie in de verschillende segmenten (invoer, doorverkoop, levering aan residentiële afnemers, industriële afnemers en elektriciteitscentrales) van de Belgische aardgasmarkt in 2015. De Belgische aardgasmarkt staat jaar na jaar meer open voor concurrentie met de voortdurende komst van nieuwe leveranciers. De studie buigt zich in het bijzonder over de bruto verkoopmarges in de verschillende marktsegmenten en over de types indexeringen. Gasnoteringen zijn de belangrijkste vector van de prijs in alle segmenten. Aardolienoteringen zijn gemiddeld slechts in 5% van de industriële contracten opgenomen. Wat residentiële afnemers en KMO’s betreft, was 2015 een overgangsjaar voor de facturering van de vervoerscomponent. Die wordt vanaf nu gescheiden van de energiecomponent. Om de transparantie te bevorderen, wordt deze gescheiden facturering ook voor de andere segmenten aanbevolen.

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2015

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

A European comparison of electricity and gas prices for large industrial consumers - 2016 report

In 2015 maakte PwC in opdracht van de CREG een studie onder de titel “A European comparison of electricity and gas prices for large industrial consumers”. Hieruit bleek dat de situatie van de Belgische industriële verbruikers complex is. Verder onderzoek was noodzakelijk. De vervolgstudie vergelijkt opnieuw de energieprijzen voor zes industriële verbruikers (vier in elektriciteit en twee in aardgas) in België en de vier buurlanden.

Studie betreffende de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

Sinds 2007 volgt de CREG de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen aan de eindafnemer. Deze jaarlijkse studie geeft inzicht in de evolutie van de componenten waaruit de elektriciteits- en aardgasprijzen zijn samengesteld. Naast de evolutie van de zuivere energieprijs die de markt volgt, zijn er in 2015 een aantal wijzigingen die een invloed hebben op de prijs aan de eindgebruiker. Zo zijn er de nieuwe distributienettarieven bepaald door de regionale regulatoren. Verder is er een toeslag ingevoerd ter financiering van de strategische reserve. Tot slot zijn de netwerkactiviteiten van de distributienetbeheerders voortaan onderworpen aan de vennootschapsbelasting en is het verlaagde BTW-tarief vervroegd stopgezet.

Studie over de samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en mogelijke besparingspotentiëlen voor gezinnen, KMO's en zelfstandigen op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt

In deze studie maakt de CREG een overzicht van de samenstelling van de productportefeuilles van de verschillende leveranciers op de elektriciteits- en aardgasmarkt voor gezinnen, KMO’s en zelfstandigen in België. De marktaandelen en de prijzen van de producten geven een beeld van de werkelijke samenstelling van de energiemarkt. Ook de mogelijke besparingspotentiëlen worden concreet gemaakt. Uit de studie blijkt dat de Belgische energieconsument wel actief is, maar vaak niet switcht naar een goedkoper, laat staan het goedkoopste aanbod op de markt. Mogelijks heeft hij onvoldoende kennis van het marktaanbod of bepalen andere elementen dan alleen de prijs zijn keuze. De CREG raadt de klant aan om verder te blijven vergelijken maar zich vooral goed te informeren, bij voorkeur via de prijsvergelijkingswebsites

Studie betreffende de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2014

De studie over de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2014 analyseert de marktaandelen, de prijsvorming, het prijsniveau, de prijssamenstelling en de facturatie in de verschillende segmenten van de Belgische aardgasmarkt in 2014. De aardgasmarkt staat jaar na jaar meer open voor concurrentie met de voortdurende komst van nieuwe leveranciers. Deze studie buigt zich in het bijzonder over de bruto verkoopmarges in de verschillende marktsegmenten en over de types indexeringen. De gasnoteringen zijn de belangrijkste vector van de prijs die aan de industriële afnemers werd gefactureerd. Aardolienoteringen worden gemiddeld slechts in minder dan 10% van de industriële contracten opgenomen. Wat de residentiële afnemers betreft, was 2014 het eerste jaar waarin de gasnoteringen de enige vector vormden bij de indexering van de energiecomponent van de variabele prijzen.

Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor aardgas– monitoringrapport 2014

Deze studie toont dat de werking van de aardgasmarkt in 2014 verder verbetert. De prijsevolutie is ook meer marktgebaseerd. Op pagina 116 vindt u enkele markante punten van deze studie. De CREG zal verder blijven inzetten op een betere marktintegratie met de buurlanden, opdat de Belgische consument kan blijven genieten van de goede concurrentie en de economische efficiëntie in de Noordwest Europese regio.

Print Contact