Prijzen aardgas

Studie betreffende de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

De studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen heeft tot doel de evolutie te onderzoeken van de elektriciteits- en aardgasprijs aan de eindafnemer voor de periode 2007-2014. Deze studie geeft belangrijke inzichten in de evolutie van de specifieke samenstellende delen van de elektriciteits- en aardgasprijzen.

A European comparison of electricity and gas prices for large industrial consumers - 2015 report

Deze studie gerealiseerd door PwC in opdracht van de CREG doet een aantal vaststellingen voor wat betreft de industrieprijzen voor vier types van industriële verbruikers in België (drie in elektriciteit en één in aardgas) en maakt de vergelijking met vier andere landen (Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). De studie stelt vast dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende categorieën verbruikers. Voor elektriciteit is België relatief competitief voor kleinere peakload industriële verbruikers, minder voor baseload industriële profielen. Voor gas is België dan weer uiterst competitief in alle segmenten. Met internationale verschillen op het vlak van belastingtarieven maar ook regionale verschillen per land (bijvoorbeeld binnen Duitsland) valt een eenduidige conclusie niet te trekken. Verder onderzoek en nuancering is dan ook noodzakelijk, onder meer naar het effect van de combinatie tussen elektriciteit en gas, naar het industrieel profiel van de verschillende regio's en naar de effectiviteit van steunmaatregelen die sommige landen voorzien op het vlak van de energiecomponent, de netwerkkosten of de taksen en heffingen.

Studie over de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2013

Het doel van deze studie is de marktaandelen, de prijsvorming, het prijsniveau en de facturatie in de verschillende segmenten (invoer, doorverkoop, levering aan residentiële afnemers, industriële afnemers en elektriciteitscentrales) van de Belgische aardgasmarkt in 2013 te identificeren. Uit de studie blijkt ook dat de gasnoteringen de belangrijkste drager zijn van de prijs die aan de residentiële én industriële afnemers werd gefactureerd. Aardolienoteringen worden gemiddeld slechts in 10 tot 15% van de industriële contracten opgenomen. Uit analyse van facturen van industriële klanten blijkt dat er bij sommige leveranciers een gebrek aan transparantie is voor sommige elementen, zoals de tarifering van het transport. De CREG vraagt de leveranciers deze punten te verbeteren.

Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor aardgas - monitoringrapport 2013

In deze jaarlijkse studie beschrijft en analyseert de CREG de Belgische groothandelsmarkt voor aardgas. Het doel is om alle belanghebbenden te informeren over een aantal belangrijke aspecten van de Belgische aardgasmarkt, onder meer de bevoorrading, de uitwisseling, de consumptie, de marktintegratie en de technische aspecten (LNG, opslag, balancing, etc.). Voor een beter begrip van de marktevolutie wordt de verslagperiode 2007-2013 behandeld. De belangrijkste bevindingen van deze studie zijn dat de ontkoppeling van de aardolieprijs zich doorzet en dat de mededinging groeit in een stagnerende aardgasmarkt. Ook merkt men op dat de grensoverschrijdende marktintegratie is bereikt en dat de marktinteresse voor LNG en aardgasopslag afneemt.

Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

Deze jaarlijkse studie onderzoekt de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijs aan de eindafnemer voor de periode 2007-2013 om de bijdrage van de verschillende componenten aan de prijsevolutie vast te stellen. Deze studie geeft belangrijke inzichten in de evolutie van de specifieke samenstellende delen van de elektriciteits- en aardgasprijzen. De belangrijkste ontwikkelingen na 2007, toen de liberalisering van de Belgische energiemarkt voltooid was, worden besproken.

Print Contact