Prijzen elektriciteit

Contracten met een dynamische elektriciteitsprijs: contracten voor dynamische verbruikers

Op de elektriciteitsmarkt zijn er onlangs nieuwe contracttypes voor gezinnen en kmo’s geïntroduceerd: contracten met een dynamische prijs. Ook al is de CREG voorstander van een progressieve integratie van dergelijke contracten in de markt  binnen het kader van de energietransitie en van de behoefte aan meer flexibiliteit in het elektriciteitssysteem, toch waarschuwt ze de verbruikers voor dit soort contracten. Deze contracten vereisen een meer nauwkeurige opvolging van het elektriciteitsverbruik en een aanpassing van de afname.

Vergelijking van de elektriciteits- en aardgasprijzen waargenomen in Belgie en in de buurlanden in januari 2021

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PWC een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Deze studie gaat over de prijzen van januari 2021 en maakt ook de vergelijking met de prijzen van vorig jaar.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van de studie:

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PWC een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Deze studie gaat over de prijzen van januari 2021 en maakt ook de vergelijking met de prijzen van vorig jaar.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van de studie:

Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

In het kader van haar bevoegdheid op het vlak van de eindprijs voor elektriciteit en aardgas stelt de CREG in haar studie (F)2223 de resultaten voor van de jaarlijkse update van haar studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen. Sinds 2007 volgt de CREG de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen aan de eindafnemer.  Naast de evolutie van de zuivere energieprijs, die de markt volgt, zijn er ook de jaarlijkse evoluties van de distributie- en transmissie/transportnetvergoedingen en de heffingen.

Samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en het besparingspotentieel voor particulieren op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt

In deze studie maakt de CREG een overzicht van de samenstelling van de productportefeuilles van de verschillende leveranciers op de elektriciteits- en aardgasmarkt voor gezinnen in België, uitgesplitst over de drie regio’s Wallonië, Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zesmaandelijks overzicht van de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt voor huishoudelijke afnemers en prijsevolutie per regio (maart – september 2020)

Deze nota geeft in het eerste deel een overzicht van de evolutie van het leveringsaanbod van elektriciteit en aardgas voor residentiële klanten van maart tot september 2020 in een bijzondere tijd van crisis veroorzaakt door de covid-19 pandemie. Vervolgens vestigt zij de aandacht op de belangrijkste elementen die in overweging moeten worden genomen om consumenten die van contract willen veranderen te helpen om dat met volledige kennis van zaken te doen.

1 Miljoen belgische huishoudens zouden meer dan € 500 kunnen besparen op hun gas- en elektriciteitsfactuur

Sinds eind oktober 2019 hebben meer dan 170.000 personen hun energiefactuur vergeleken via de CREG Scan om te kunnen besparen. Deze unieke vergelijkingstool vergelijkt alle bestaande contracten op de Belgische markt waardoor het een referentietool is voor de huishoudens en kmo’s.

Ondanks dit groeiende bewustzijn stelt de CREG vast dat de meeste Belgische huishoudens niet genieten van de prijsdalingen in 2020. Bovendien kiezen de meeste huishoudens die van contract veranderen niet voor het meest voordelige aanbod.

Print Contact