Prijzen elektriciteit

1 Miljoen belgische huishoudens zouden meer dan € 500 kunnen besparen op hun gas- en elektriciteitsfactuur

Sinds eind oktober 2019 hebben meer dan 170.000 personen hun energiefactuur vergeleken via de CREG Scan om te kunnen besparen. Deze unieke vergelijkingstool vergelijkt alle bestaande contracten op de Belgische markt waardoor het een referentietool is voor de huishoudens en kmo’s.

Ondanks dit groeiende bewustzijn stelt de CREG vast dat de meeste Belgische huishoudens niet genieten van de prijsdalingen in 2020. Bovendien kiezen de meeste huishoudens die van contract veranderen niet voor het meest voordelige aanbod.

Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas tijdens de maanden januari tot en met mei 2020: impact van de coronacrisis

De CREG heeft een analyse gemaakt van de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas gedurende de eerste 5 maanden van 2020. Deze analyse geeft onder meer de evolutie weer van de afname, het verbruik, de productiemix, de grensoverschrijdende uitwisselingen, en van de prijzen op de groothandelsmarkten. De negatieve elektriciteitsprijzen, die vooral werden opgetekend tijdens de maanden april en mei, worden behandeld in een afzonderlijk hoofdstuk.

Vergelijking van de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende buurlanden in januari 2020

Op vraag van de 4 Belgische regulatoren op vlak van energie heeft PwC een vergelijkende studie gemaakt van de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de buurlanden (Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Uit dit verslag dat de prijzen van januari 2020 analyseert, blijkt dat we in België relatief weinig betalen voor aardgas, maar dat de elektriciteitsfactuur hoog oploopt voor gezinnen, kmo’s en elektro-intensieve industrieën.

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers - 2020

Als antwoord op de vraag die de verschillende energieministers stelden in het kader van het Belgische Interfederale Energiepact, voerde PWC in een gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Dit rapport gaat over de prijzen van januari 2020.

De CREG kent een kwaliteitslabel toe aan Pricewise BV als tussenpersoon inzake groepsaankopen

De CREG kent een kwaliteitslabel toe aan Pricewise BV als tussenpersoon inzake groepsaankopen. Het gaat om de toekenning van een tweede kwaliteitslabel sinds de aanpassing van haar charter voor een goede informatieverschaffing bij de prijsvergelijking van elektriciteit en gas. Dit charter wil de consument objectieve en kwaliteitsvolle informatie garanderen, ook wanneer deze deelneemt aan een groepsaankoop.

De CREG nodigt ook aan andere organisatoren van groepsaankopen uit om het charter te onderschrijven.

Beslissing over de accreditatie van “Pricewise BV” als tussenpersoon inzake groepsaankopen

In december 2019 heeft Pricewise BV, als tussenpersoon inzake groepsaankopen, bij de CREG een aanvraag ingediend voor de toekenning van een accreditatie zoals bepaald in het charter voor een goede informatieverschaffing bij de prijsvergelijking van elektriciteit en gas.In maart 2020 heeft Pricewise BV zijn finale dossier voor de aanvraag van een accreditatie bij de CREG ingediend.

Na analyse van het dossier en controle van de naleving van het charter, beslist de CREG om de aanvraag tot accreditatie van Pricewise BV als tussenpersoon inzake groepsaankopen goed te keuren.

Studie over de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in België in 2018

De studie maakt een analyse van de leveringscontracten voor elektriciteit en van het afnamegedrag van grote Belgische industriële klanten. Ze toont aan dat industriële klanten vooral contracten met een korte looptijd (1 of 2 jaar) aangaan, maar dat sommige leveranciers bepaalde contracten graag verlengen. In 2018 is de gefactureerde energieprijs globaal hoger dan in 2017. Sinds 2016 is het marktaandeel van Engie stabiel gebleven en zijn het vooral de groepen EDF Luminus en Eneco die marktaandeel van Axpo afsnoepen.

Print Contact