Prijzen elektriciteit

Studie over het overzicht van de contracten tegen vaste prijzen op de residentiële markt voor elektriciteit en gas

Deze studie onderzoekt de impact van de belangrijke prijsschommelingen van de voorbije jaren op het aanbod van vaste tarieven bij de leveranciers op de Belgische markt. Na een kort overzicht van haar draagwijdte en sleutelbegrippen, zal deze studie ingaan op de vaste tarieven van de leveranciers op de elektriciteitsmarkt en de aardgasmarkt. Voor beide markten zal een overzicht van het aanbod van vaste tarieven worden opgesteld. Vervolgens analyseert de studie de evolutie van het aantal tijdens de beschouwde periode actieve en ondertekende contracten tegen vaste prijzen. Ten slotte maakt men een meer uitgebreide analyse per leverancier, als dit nodig blijkt.

Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

Deze jaarlijks uitgevoerde studie onderzoekt de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijs aan de eindafnemer aangesloten aan de distributienetten voor de periode 2003-2009. Zo stelt men de bijdrage van de verschillende componenten aan de prijsevoluties vast. Dergelijke studie over de componenten van de elektriciteits-en aardgasprijzen werd voor het eerst uitgevoerd in 2008 en de CREG brengt hiervan jaarlijks een update uit. Deze allesomvattende studie van de retailprijzen geeft immers belangrijke inzichten in de evolutie van de specifieke samenstellende delen van de elektriciteits- en aardgasprijzen.

Studie aanvullend bij studie (F)060309-CDC-537 over de impact van het systeem van CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs in België in 2008

Deze studie analyseert voor het jaar 2008 verder de impact van het Europese systeem voor de uitwisseling van emissierechten op de elektriciteitsprijs. Deze analyse vatte de CREG in 2006 aan in studie F060309-CDC-537 en werd voor de periode 2005-2007 bijgewerkt in studie F080515-CDC-766. Voor een aantal punten verwijst men de lezer door naar deze twee voorgaande studies. De CREG besluit dat het niet mogelijk is om de impact van de prijs van de emissierechten op de elektriciteitsprijs nauwkeurig te bepalen. Wel stelt men vast dat men de CO2-opportuniteitskosten van de marginale productie-eenheid geheel of gedeeltelijk zou kunnen integreren in de verkoopprijs van elektriciteit. Deze prijsstijging laat de elektriciteitsproducenten die aangesloten zijn op het Belgische transportnet toe om een windfall profit te realiseren van 1.546 miljoen euro voor de periode 2005-2008.

Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

Deze jaarlijks uitgevoerde studie onderzoekt de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijs aan de eindafnemer aangesloten aan de distributienetten voor de periode 2003-2008. In deze update van studie (F)80513-CDC-763 van 13 mei 2008 vervangt men de daarin gemaakte voorspellingen door de werkelijke prijzen van 2008. Eventueel vastgestelde grote verschillen tussen de werkelijke cijfers van 2008 en de voorspellingen bespreekt men in detail. Deze allesomvattende studie van de retailprijzen geeft belangrijke inzichten in de evolutie van de specifiek samenstellende delen van de elektriciteits-en aardgasprijzen.

Studie over de falende prijsvorming in de vrijgemaakte Belgische elektriciteitsmarkt en de elementen die aan de oorsprong ervan liggen

Sinds juni 2008 is de CREG verantwoordelijk voor het verzekeren van een permanente monitoring van de markt, zowel op het vlak van de marktwerking als van de prijzen. In de loop van het voorjaar 2008 had ze reeds een beperkt aantal vaststellingen bekendgemaakt die verband houden met de evolutie van de elektriciteitsprijs voor eindgebruikers. Nu de noodzakelijke middelen voor haar structurele monitoringtaken zijn toegekend, bestudeert de CREG de elementen die de oorzaak zijn van de vaststellingen over de elektriciteitsprijzen en van de huidige toestand van de vrijgemaakte, maar toch nog falende Belgische elektriciteitsmarkt, voor wat betreft de prijsvorming.

Studie over de beslissing van het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging nr. 2008-I/O-41-AUD van 3 juli 2008

Op 3 juli 2008 heeft het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging uitspraak gedaan in de zaak Electrabel Costumer Solutions NV over de prijsverhoging van gas en elektriciteit. De Raad voor de Mededinging maakte deze beslissing na een onderzoek, dat op vraag van de toenmalige Minister van Energie door de CREG werd uitgevoerd naar de door Electrabel aangekondigde verhoging van de aardgas- en elektriciteitsprijzen op 15 juni 2007. In deze studie reviseert men de beslissing van de Raad voor de Mededinging van 3 juli 2008.

Survey to complement survey (F)060309-CDC-537 on the impact of the EU Emissions Trading Scheme on Belgian electricity prices from 2005 to 2007

Deze aanvullende studie analyseert de impact van het Europese systeem voor de uitwisseling van emissierechten op de elektriciteitsprijs voor de periode 2005-2007. Deze studie actualiseert studie (F)060309-CDC-537, in 2006 uitgevoerd op verzoek van de Minister van Energie, op basis van de productie- en emissiegegevens die op het huidige moment beschikbaar waren. Voor sommige punten verwijst men de lezer naar de voorgaande studie. De CREG besluit dat het niet mogelijk is om de impact van de prijs van de emissierechten op de elektriciteitsprijs nauwkeurig te bepalen. Wel stelt men vast dat de CO2-opportuniteitkosten van de marginale productie-eenheid geheel of gedeeltelijk zou kunnen integreren in de verkoopprijs van elektriciteit. Deze prijsstijging laat de elektriciteitsproducenten die aangesloten zijn op het Belgische transportnet toe om een windfall profit te realiseren van 1.217 miljoen euro voor de periode 2005-2007.

Print Contact