Prijzen elektriciteit

Studie over de impact van het systeem van CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs

Trading van CO2-emissierechten is één van de instrumenten van het Europees programma voor klimaatverandering. Het past in de naleving van de verbintenissen van het Kyotoprotocol van mei 2002. Het doel is de kosten van broeikasgasemissies door te rekenen aan de eindverbruiker, onder het principe ‘vervuiler betaalt’. België verbond zich ertoe zijn CO2-emissies van 1990 met 7,5% te verminderen in de periode 2008-2012. Deze studie onderzoekt de impact van het Europese systeem van broeikasgasemissierechten op de elektriciteitsprijs in België.

Studie betreffende de verschillen tussen standaardklanten en actieve klanten in de prijszetting door de standaardleverancier Luminus op de markt van de levering van elektriciteit en aardgas

De studie past in de bevoegdheid van de CREG om te onderzoeken of bepaalde praktijken op de markt een overtreding van de mededingingsregels kunnen vormen. In een vorige studie, (F)040311-CDC-259, stelde de CREG bepaalde onregelmatigheden vast in de prijsverschillen tussen standaardklanten en actieve klanten bij de standaardleveranciers ECS en Luminus in de periode eind 2003 – begin 2004. Zij vroeg ECS en Luminus dus om hun prijssysteem aan te passen. Deze studie onderzoekt de verschillen tussen de prijzen die de standaarleverancier Luminus midden 2005 toepaste voor de actieve klanten en de standaardklanten in Vlaanderen.

Studie betreffende de verschillen tussen standaardklanten en actieve klanten in de prijszetting door de standaardleverancier Electrabel Customer Solutions N.V. op de markt van de levering van elektriciteit en aardgas

Deze studie past in de bevoegdheid van de CREG om te onderzoeken of bepaalde praktijken op de markt een overtreding van de mededingingsregels kunnen vormen. In een vorige studie, (F)040311-CDC-259, stelde de CREG bepaalde onregelmatigheden vast in de prijsverschillen tussen standaardklanten en actieve klanten bij de standaardleveranciers ECS en Luminus in de periode eind 2003 – begin 2004. Zij vroeg ECS en Luminus dus om hun prijssysteem aan te passen. Deze studie onderzoekt de verschillen tussen de prijzen die de standaardleverancier Electrabel Costumer Solutions NV begin 2005 toepaste voor haar actieve klanten en haar standaardklanten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De studie onderzoekt de prijzen voor elektriciteit in juni 2004 en voor gas in januari 2005.

Studie betreffende de verschillen tussen standaardklanten en actieve klanten in de prijszetting door de standaardleverancier Electrabel Customer Solutions N.V. op de markt van de levering van elektriciteit en aardgas

Deze studie past in de bevoegdheid van de CREG om te onderzoeken of bepaalde prakijken op de markt een overtreding van de mededingingsregels kunnen vormen. In een vorige studie, (F)040311-CDC-259, stelde de CREG bepaalde onregelmatigheden vast in de prijsverschillen tussen standaardklanten en actieve klanten bij de standaardleverancier ECS en Luminus in de periode eind 2003 – begin 2004. Zij vroeg ECS en Luminus dus om hun prijssysteem aan te passen. Deze studie onderzoekt de verschillen tussen de prijzen die de standaardleverancier Electrabel Costumer Solutions NV toepaste ten aanzien van haar actieve klanten en haar standaardklanten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Voorstel van aangepaste maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan eindafnemers, thans vastgesteld in de ministeriële besluiten van 15 mei 2003 tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie en van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit

Voorstel van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de compensatie van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale tarieven in de elektriciteitsmarkt en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan door de betrokken marktoperatoren

Print Contact