Prijzen elektriciteit

Studie over de berekening van de tarievenhandicap door het Beheerscomité van de Elektriciteitsondernemingen in de nota BCEO 3945 van 20 november 2000

In september 2001 heeft de CREG een studie gemaakt over de methodologie voor de vergelijking van de elektriciteitsprijzen in België met de vier buurlanden. In die studie onderzocht men de methodologie die het Controlecomité gebruikte voor de berekening van de tarievenhandicap. De CREG merkte op dat een officiële onafhankelijke certificatie van de juistheid van de cijfers, die het Beheerscomité van de Elektriciteitsondernemingen (BCEO) meedeelt en die de CREG gebruikt, noodzakelijk zijn. In deze studie kijkt de CREG de cijfers na die het BCEO meedeelde in verband met het berekenen van de tarievenhandicap.

Studie over de methodologie voor de vergelijking van de elektriciteitsprijzen in België met de vier buurlanden, rekening houdend met de regeringsbeslissingen van 5 april 2000

Op vraag van de Staatssecretaris voor Energie stelde de CREG een methodologie op voor de vergelijking van de elektriciteitsprijzen in België met de vier buurlanden. Hierbij hield zij rekening met de regeringsbeslissingen van 5 april 2000. Deze beslissingen hebben immers een grote invloed op de vaststelling van de tarievenverschil en de mogelijke wegwerking van dit verschil.

Print Contact