Prijzen elektriciteit

Het in kaart brengen van de toegepaste facturatiemethode van de energiecomponent elektriciteit en aardgas en de kosten voor groenestroom- en warmtekrachtcertificaten bij huishoudelijke afnemers

Uit deze analyse blijkt dat leveranciers actief op de Belgische energiemarkt diverse facturatiemethodes toepassen voor de energiecomponent en voor bijkomende diensten. Met het oog op meer transparantie formuleert de CREG een aantal aanbevelingen.

Samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en het besparingspotentieel voor kmo’s en zelfstandigen op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt

Deze studie geeft een overzicht van de samenstelling van de productportefeuilles van de verschillende leveranciers op de elektriciteits- en aardgasmarkt voor kmo’s en zelfstandigen in België.

Samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en het besparingspotentieel voor particulieren op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt

Deze studie geeft een overzicht van de samenstelling van de productportefeuilles van de verschillende leveranciers op de elektriciteits- en aardgasmarkt voor particulieren in België.

Print Contact