Prijzen elektriciteit

Studie over de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in België in 2014

Deze studie heeft als doel de transparantie omtrent de elektriciteitsbelevering van dit type klanten te vergroten. Een analyse van de leveringscontracten toont aan dat industriële klanten vooral contracten met een korte looptijd (1 of 2 jaar) aangaan. In 2014 situeren de contractprijzen zich tussen €12/MWh en €87/MWh waarbij 50% van de klanten zich tussen €52/MWh en €65/MWh bevindt. De jaarlijkse elektriciteitsafname op het Elia-net stijgt naar 18,34 TWh in 2014. Deze stijging wordt enkel gedreven door de grootste 5 industriële afnemers.
Tot slot worden in deze studie de antwoorden op de consultatie die gelanceerd werd tijdens de studie over de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in België in 2013 kort toegelicht.

Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit – monitoringrapport 2014

Deze studie, die voor het zevende opeenvolgende jaar op rij werd geactualiseerd, heeft tot doel alle belanghebbenden te informeren over een aantal belangrijke aspecten van de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit, waaronder de productie, het verbruik, de verhandeling van elektriciteit op de beurzen, de interconnecties met het buitenland en de balancing.
In de loop van 2014 had de onverwachte stillegging van verschillende kerncentrales om verschillende redenen een niet-verwaarloosbare impact op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Enerzijds keerde de trend van het dalende aantal draaiuren van de gascentrales en anderzijds bedroeg de netto-invoer meer dan 17,6 TWh, het hoogste niveau van de voorbije jaren. Hoewel België structureel afhankelijk was van invoer, zijn de congestierentes op de dagmarkt over het algemeen gedaald. 2014 werd ook gekenmerkt door een daling van de gemiddelde prijzen op de Day-Ahead Markets, niet enkel in de buurlanden maar ook in België.

Studie betreffende de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

De studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen heeft tot doel de evolutie te onderzoeken van de elektriciteits- en aardgasprijs aan de eindafnemer voor de periode 2007-2014. Deze studie geeft belangrijke inzichten in de evolutie van de specifieke samenstellende delen van de elektriciteits- en aardgasprijzen.

A European comparison of electricity and gas prices for large industrial consumers - 2015 report

Deze studie gerealiseerd door PwC in opdracht van de CREG doet een aantal vaststellingen voor wat betreft de industrieprijzen voor vier types van industriële verbruikers in België (drie in elektriciteit en één in aardgas) en maakt de vergelijking met vier andere landen (Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). De studie stelt vast dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende categorieën verbruikers. Voor elektriciteit is België relatief competitief voor kleinere peakload industriële verbruikers, minder voor baseload industriële profielen. Voor gas is België dan weer uiterst competitief in alle segmenten. Met internationale verschillen op het vlak van belastingtarieven maar ook regionale verschillen per land (bijvoorbeeld binnen Duitsland) valt een eenduidige conclusie niet te trekken. Verder onderzoek en nuancering is dan ook noodzakelijk, onder meer naar het effect van de combinatie tussen elektriciteit en gas, naar het industrieel profiel van de verschillende regio's en naar de effectiviteit van steunmaatregelen die sommige landen voorzien op het vlak van de energiecomponent, de netwerkkosten of de taksen en heffingen.

Studie over de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in België

Deze studie wil de transparantie omtrent de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten verhogen. Zowel de leveringscontracten als het afnamegedrag worden geanalyseerd. Tussen de individuele industriële klanten observeert men voor de gefactureerde energieprijs voor eenzelfde jaar grote prijsverschillen, die we niet kunnen verklaren door enkel het verbruikte volume. Ook kenmerken eigen aan de klant, zoals het individueel consumptieprofiel, moeten we dus betrekken bij de verklaring van de prijsverschillen.

Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit – monitoringrapport 2013

Sinds 2007 onderzoekt de CREG jaarlijks de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit gedurende het afgelopen jaar. Deze studie wil informeren over de belangrijke aspecten van de Belgische elektriciteitsmarkt, zoals de interconnecties met het buitenland, de uitwisseling van elektriciteit op de beurzen, de productie, het verbruik en de balancing. Voor een beter begrip van de marktevolutie wordt de verslagperiode 2007-2013 behandeld.

Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

Deze jaarlijkse studie onderzoekt de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijs aan de eindafnemer voor de periode 2007-2013 om de bijdrage van de verschillende componenten aan de prijsevolutie vast te stellen. Deze studie geeft belangrijke inzichten in de evolutie van de specifieke samenstellende delen van de elektriciteits- en aardgasprijzen. De belangrijkste ontwikkelingen na 2007, toen de liberalisering van de Belgische energiemarkt voltooid was, worden besproken.

Print Contact