Prijzen elektriciteit

A European comparison of electricity and gas prices for large industrial consumers - 2015 report

Deze studie gerealiseerd door PwC in opdracht van de CREG doet een aantal vaststellingen voor wat betreft de industrieprijzen voor vier types van industriële verbruikers in België (drie in elektriciteit en één in aardgas) en maakt de vergelijking met vier andere landen (Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). De studie stelt vast dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende categorieën verbruikers. Voor elektriciteit is België relatief competitief voor kleinere peakload industriële verbruikers, minder voor baseload industriële profielen. Voor gas is België dan weer uiterst competitief in alle segmenten. Met internationale verschillen op het vlak van belastingtarieven maar ook regionale verschillen per land (bijvoorbeeld binnen Duitsland) valt een eenduidige conclusie niet te trekken. Verder onderzoek en nuancering is dan ook noodzakelijk, onder meer naar het effect van de combinatie tussen elektriciteit en gas, naar het industrieel profiel van de verschillende regio's en naar de effectiviteit van steunmaatregelen die sommige landen voorzien op het vlak van de energiecomponent, de netwerkkosten of de taksen en heffingen.

Studie over de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in België

Deze studie wil de transparantie omtrent de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten verhogen. Zowel de leveringscontracten als het afnamegedrag worden geanalyseerd. Tussen de individuele industriële klanten observeert men voor de gefactureerde energieprijs voor eenzelfde jaar grote prijsverschillen, die we niet kunnen verklaren door enkel het verbruikte volume. Ook kenmerken eigen aan de klant, zoals het individueel consumptieprofiel, moeten we dus betrekken bij de verklaring van de prijsverschillen.

Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit – monitoringrapport 2013

Sinds 2007 onderzoekt de CREG jaarlijks de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit gedurende het afgelopen jaar. Deze studie wil informeren over de belangrijke aspecten van de Belgische elektriciteitsmarkt, zoals de interconnecties met het buitenland, de uitwisseling van elektriciteit op de beurzen, de productie, het verbruik en de balancing. Voor een beter begrip van de marktevolutie wordt de verslagperiode 2007-2013 behandeld.

Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

Deze jaarlijkse studie onderzoekt de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijs aan de eindafnemer voor de periode 2007-2013 om de bijdrage van de verschillende componenten aan de prijsevolutie vast te stellen. Deze studie geeft belangrijke inzichten in de evolutie van de specifieke samenstellende delen van de elektriciteits- en aardgasprijzen. De belangrijkste ontwikkelingen na 2007, toen de liberalisering van de Belgische energiemarkt voltooid was, worden besproken.

Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit – monitoringrapport 2012

Zoals elk jaar sinds 2007 onderzoekt de CREG de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit gedurende het afgelopen jaar. Deze studie wil informeren over de belangrijke aspecten van de Belgische elektriciteitsmarkt, zoals de interconnecties met het buitenland, de uitwisseling van elektriciteit op de beurzen, de productie, het verbruik en de balancing. Voor een beter begrip van de evolutie van de groothandelsmarkt wordt een historiek gegeven vanaf 2007.

Print Contact