Prijzen elektriciteit

Het Directiecomité van de CREG rondt haar onderzoek over de door Electrabel aangekondigde prijsverhogingen af, niettegenstaande beperkte medewerking vanwege Distrigas

Door de aangekondigde prijsverhogingen stelt Electrabel zijn winstmarges veilig t.a.v. zijn concurrenten. In principe beschikt geen enkele overheidsinstantie in dit land vandaag over de mogelijkheid om deze prijsstijgingen tegen te houden. Wel is het nuttig dat de Belgische mededingingsautoriteiten hun werk verderzetten, hopelijk kunnen zij hiervoor een beroep doen op de bijdrage van de CREG. De CREG pleit voor diverse structurele maatregelen die leiden tot een betere werkzame concurrentie op de Belgische elektriciteits- en gasmarkt.

De CREG nodigt de consumenten uit tot waakzaamheid ten opzichte van bepaalde reclameboodschappen van elektriciteits- en aardgasleveranciers

Omwille van de stijgende concurrentie die men al enkele maanden op de markt voor de verkoop van elektriciteit en gas aan huishoudelijke en professionele consumenten waarneemt, hebben sommige leveranciers hun prijzen doen dalen en verschillende marketingstrategieën ontwikkeld. De CREG is van mening dat dit bewijst dat de werking van de markt verbeterd is. Nochtans hebben bepaalde reclameboodschappen of verklaringen de neiging om de consumenten slechts gedeeltelijk te informeren en hen ertoe te brengen om niet altijd de meest interessante aanbieding te kiezen.

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2015

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

A European comparison of electricity and gas prices for large industrial consumers - 2016 report

In 2015 maakte PwC in opdracht van de CREG een studie onder de titel “A European comparison of electricity and gas prices for large industrial consumers”. Hieruit bleek dat de situatie van de Belgische industriële verbruikers complex is. Verder onderzoek was noodzakelijk. De vervolgstudie vergelijkt opnieuw de energieprijzen voor zes industriële verbruikers (vier in elektriciteit en twee in aardgas) in België en de vier buurlanden.

Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit – monitoringrapport 2015

Via haar jaarlijkse studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit in 2015 informeert de CREG belanghebbenden over de productie, het verbruik, de verhandeling van elektriciteit op de beurzen, de interconnecties met het buitenland en de balancingmarkt.

Studie betreffende de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

Sinds 2007 volgt de CREG de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen aan de eindafnemer. Deze jaarlijkse studie geeft inzicht in de evolutie van de componenten waaruit de elektriciteits- en aardgasprijzen zijn samengesteld. Naast de evolutie van de zuivere energieprijs die de markt volgt, zijn er in 2015 een aantal wijzigingen die een invloed hebben op de prijs aan de eindgebruiker. Zo zijn er de nieuwe distributienettarieven bepaald door de regionale regulatoren. Verder is er een toeslag ingevoerd ter financiering van de strategische reserve. Tot slot zijn de netwerkactiviteiten van de distributienetbeheerders voortaan onderworpen aan de vennootschapsbelasting en is het verlaagde BTW-tarief vervroegd stopgezet.

Studie over de samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en mogelijke besparingspotentiëlen voor gezinnen, KMO's en zelfstandigen op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt

In deze studie maakt de CREG een overzicht van de samenstelling van de productportefeuilles van de verschillende leveranciers op de elektriciteits- en aardgasmarkt voor gezinnen, KMO’s en zelfstandigen in België. De marktaandelen en de prijzen van de producten geven een beeld van de werkelijke samenstelling van de energiemarkt. Ook de mogelijke besparingspotentiëlen worden concreet gemaakt. Uit de studie blijkt dat de Belgische energieconsument wel actief is, maar vaak niet switcht naar een goedkoper, laat staan het goedkoopste aanbod op de markt. Mogelijks heeft hij onvoldoende kennis van het marktaanbod of bepalen andere elementen dan alleen de prijs zijn keuze. De CREG raadt de klant aan om verder te blijven vergelijken maar zich vooral goed te informeren, bij voorkeur via de prijsvergelijkingswebsites

Studie over de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in België in 2014

Deze studie heeft als doel de transparantie omtrent de elektriciteitsbelevering van dit type klanten te vergroten. Een analyse van de leveringscontracten toont aan dat industriële klanten vooral contracten met een korte looptijd (1 of 2 jaar) aangaan. In 2014 situeren de contractprijzen zich tussen €12/MWh en €87/MWh waarbij 50% van de klanten zich tussen €52/MWh en €65/MWh bevindt. De jaarlijkse elektriciteitsafname op het Elia-net stijgt naar 18,34 TWh in 2014. Deze stijging wordt enkel gedreven door de grootste 5 industriële afnemers.
Tot slot worden in deze studie de antwoorden op de consultatie die gelanceerd werd tijdens de studie over de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in België in 2013 kort toegelicht.

Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit – monitoringrapport 2014

Deze studie, die voor het zevende opeenvolgende jaar op rij werd geactualiseerd, heeft tot doel alle belanghebbenden te informeren over een aantal belangrijke aspecten van de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit, waaronder de productie, het verbruik, de verhandeling van elektriciteit op de beurzen, de interconnecties met het buitenland en de balancing.
In de loop van 2014 had de onverwachte stillegging van verschillende kerncentrales om verschillende redenen een niet-verwaarloosbare impact op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Enerzijds keerde de trend van het dalende aantal draaiuren van de gascentrales en anderzijds bedroeg de netto-invoer meer dan 17,6 TWh, het hoogste niveau van de voorbije jaren. Hoewel België structureel afhankelijk was van invoer, zijn de congestierentes op de dagmarkt over het algemeen gedaald. 2014 werd ook gekenmerkt door een daling van de gemiddelde prijzen op de Day-Ahead Markets, niet enkel in de buurlanden maar ook in België.

Studie betreffende de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

De studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen heeft tot doel de evolutie te onderzoeken van de elektriciteits- en aardgasprijs aan de eindafnemer voor de periode 2007-2014. Deze studie geeft belangrijke inzichten in de evolutie van de specifieke samenstellende delen van de elektriciteits- en aardgasprijzen.

Print Contact