Productie

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit van het type STEG van 870 MWe in Manage door de NV Bali Wind

De CREG brengt een positief advies uit over de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit van het type STEG van 870 MWe in Manage door de NV Bali Wind.

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van individuele vergunningen voorafgaandelijk aan de bouw of aanpassing van installaties voor de productie van elektriciteit

De CREG ontving, eind juli 2020, van de minister van Energie een verzoek voor advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van individuele vergunningen voorafgaandelijk aan de bouw of aanpassing van installaties voor de productie van elektriciteit.

De CREG heeft het ontwerp geanalyseerd en formuleert in haar advies een aantal opmerkingen, hoofdzakelijk om de aanvraagprocedure te verduidelijken en te vereenvoudigen.

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit (windturbinepark) in Zeebrugge door de NV ICO Windpark

De CREG brengt een gunstig advies uit voor het toekennen van een productievergunning aan de NV ICO Windpark voor de bouw in Zeebrugge van een windturbinepark bestaande uit 11 windturbines van 4 MW.

Advies betreffende de noodzaak tot vernieuwing van de individuele vergunning voor de oprichting van een TGV centrale in Manage ten gevolge van de controlewijziging van Bali Wind SA

De CREG brengt een advies uit over de noodzaak tot vernieuwing van de individuele vergunning voor de oprichting van een TGV centrale in Manage ten gevolge van de controlewijziging van Bali Wind SA.

Advies betreffende de noodzaak van vernieuwing van de individuele productievergunning toegekend aan de NV RWE Generation Belgium voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit in Zwijndrecht na de verwerving van alle aandelen door INEOS Oxide Limited

De CREG brengt een advies uit over de noodzaak van vernieuwing van de individuele productievergunning toegekend aan de NV RWE Generation Belgium voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit in Zwijndrecht na de verwerving van alle aandelen door INEOS Oxide Limited.

Advies betreffende de noodzaak van vernieuwing van de individuele productievergunning toegekend aan de NV T-Power voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit in Tessenderlo na de verwerving van alle aandelen door de NV Tessenderlo Group

De CREG brengt een advies uit over de noodzaak van vernieuwing van de individuele productievergunning toegekend aan de NV T-Power voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit in Tessenderlo na de verwerving van alle aandelen door de NV Tessenderlo Group.

 

Advies betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit (WKK) in Kallo door de NV Borealis Kallo

De CREG brengt een advies uit over de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit (WKK) in Kallo door de NV Borealis Kallo.

Advies over de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit (zonnepark) in Lommel door de NV Kristal Solar Park

De CREG brengt een gunstig advies uit over de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit (zonnepark) in Lommel door de NV Kristal Solar Park.

Criteria voor het toestaan van afwijkingen van bepalingen van de netcodes RfG, DCC en/of HVDC

Drie in 2016 aangenomen Europese verordeningen stellen netcodes vast met voorwaarden voor aansluiting op het elektriciteitsnet (de netcodes RfG, DCC en HVDC). Met toepassing van deze verordeningen kan de bevoegde regulerende instantie - op verzoek van bepaalde betrokken partijen - afwijkingen van een of meerdere bepalingen van deze verordeningen toestaan.

Print Contact