Strategische reserve

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel ingediend door de nv Elia Transmission Belgium met betrekking tot het tarief voor de openbare dienstverplichting strategische reserve vanaf 1 januari 2022

Met deze beslissing keurt de CREG de budgetten van de ODV strategische reserve en CRM voor 2022 goed maar legt zij geen tarief vast aangezien deze kosten voortaan door de federale staatsbegroting worden gedekt.

Beslissing over het voorstel van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM betreffende de werkingsregels voor de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2020

De elektriciteitswet bepaalt dat Elia de werkingsregels voor de strategische reserve ter goedkeuring aan de CREG moet voorleggen. De CREG heeft een openbare raadpleging georganiseerd over het voorstel van werkingsregels voor de winterperiode 2020-2021 en over haar ontwerpbeslissing. In haar beslissing keurt de CREG het voorstel van werkingsregels van Elia niet goed.

Analysis by the CREG of the Elia study ‘Adequacy and flexibility study for Belgium 2020 - 2030’

Elia heeft haar studie over de bevoorradingszekerheid en flexibiliteit 2020-2030 gepubliceerd op 28 juni 2019. In haar studie 1957 formuleert de CREG meerdere voorstellen tot verbetering. Volgens de CREG kunnen een aantal hypotheses in de studie van Elia leiden tot een overschatting van de capaciteitsnoden die Elia vooropstelt.

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerd tariefvoorstel tot aanpassing vanaf 1 januari 2019 van het tarief voor de financiering van de openbare dienstverplichting van de strategische reserve, ingediend door de nv Elia System Operator

De CREG keurt het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel over het tarief voor de financiering van de openbare dienstverplichting van de strategische reserve goed.

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerde tariefvoorstel met het oog op een wijziging vanaf 1 november 2018 van het tarief voor het behoud en herstel van het individueel evenwicht van de toegangsverantwoordelijken, ingediend door de nv Elia System Operator

De CREG keurt de actualisering goed van het tarief dat administratief is vastgelegd in geval van een activering van de strategische reserve voorgesteld door Elia.

Reactie op de openbare raadpleging die de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR organiseert over de methodologie, hypotheses en gegevensbronnen voor de dimensionering van de volumes voor de strategische reserve voor de winter 2019-2020

In deze nota formuleert de CREG haar opmerkingen op het voorstel van Elia.

Nota over het voorstel van “Procedure voor aanleg van strategische reserve geldig voor de aanbesteding in 2018” dat door de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR ter consultatie wordt voorgelegd

In deze nota formuleert de CREG een aantal opmerkingen op het voorstel van procedure voor de aanleg van strategische reserves voor de winterperiode 2018-2019, dat door Elia ter raadpleging werd voorgelegd.

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerd tariefvoorstel tot aanpassing vanaf 1 januari 2018 van het tarief voor de financiering van de openbare dienstverplichting van de Strategische Reserve, ingediend door de nv Elia System Operator

De CREG onderzoekt de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerd tariefvoorstel tot aanpassing vanaf 1 januari 2018 van het tarief voor de financiering van de openbare dienstverplichting Strategische Reserve, zoals ingediend op 7 december 2017 door Elia.

Print Contact