Toegang tot het net

Studie over de berekening van capaciteit voor toegang tot het aardgasvervoersnet

Deze studie biedt vanuit theoretische inzichten een beter begrip van de componenten die de capaciteit voor toegang tot het aardgasnet bepalen, zoals de vervoerscapaciteit, de berekening voor capaciteit en de opvolging van de benutting. Ze stelt de vervoersnetbeheerder richtlijnen voor voor een meer doorzichtige, coherente en optimale methode voor capaciteitsberekeningen. Ten slotte geeft ze een beter inzicht in de groeiende divergentie tussen het fysisch netgebruik en het contractueel netgebruik door de bevrachters.

Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke aangeboden door de transmissienetbeheerder voor elektriciteit aan de netgebruikers

Deze beslissing betreft wijzigingen aan het ARP contract voorgesteld door Elia in het kader van het opzetten van een impliciete toewijzing van de intraday capaciteit op de grens België-Nederland alsook wijzigingen met betrekking tot het afbakenen van de evenwichtsperimeter van een toegangsverantwoordelijke die in zijn portefeuille een toegangspunt op het netwerk heeft van waaruit een klant een onderbrekingsdienst ter beschikking stelt op een zelfde site van een lokale productie.

Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke aangeboden door de transmissienetbeheerder voor elektriciteit aan de netgebruikers

Deze beslissing werd door de CREG genomen in het kader van het tot stand brengen van de regionale marktkoppeling die de dagcapaciteit impliciet toewijst in de regio Central West Europe (CWE).

Studie betreffende de aanrekening van injectietarieven voor decentrale producenten in geval van kostenreflectieve aansluitingstarieven en tarifering voor het gebruik van het net

In april 2010 bezorgde de CREG een tussentijdse studie over de mogelijke schrapping of vrijstelling van injectietarieven voor productie-installaties op basis van hernieuwbare energie en kwalitatieve WKK aan de Minister van Energie. Hierin werd nagegaan of en hoe een vrijstelling of eventuele schrapping van de injectietarieven, aangerekend op het distributienetniveau, kon worden bewerkstelligd. De CREG concludeerde dat dit geen verdedigbare maatregel was, maar dat een specifiek daarvoor opgerichte werkgroep wel een aantal kritische punten moest onderzoeken. De werkgroep Injectietarieven onderzocht de bijdrage in aansluitingskosten door de decentrale producent, de technische grens 5 MW en de rol van het aanrekenen van de heffingen.

Print Contact